KHNH HA Giu Đẹp

Chm Thơ HAIKU

Đ Đời

Văn Ha Ni

Ngộ Khc V Thường

Đường Chiều

Cn Lại

Ngy Về

Nha Trang Giu Đẹp

Trốn Đng

Tm Bạn  

Lắng Su

Tuổi Bảy Mươi

Tiễn Biệt

Qu Hương Ninh Ha

Tan Vỡ

Biển Đm

Bến Hẹn

Dng Sng An Nong

 

 Vi dng c nhn

 KIỀU LAM

Sinh năm: 1937 tại Thừa Thin, Huế

Ḥi vin Cu lạc bộ UNESCO Thơ Đường Trầm Hương Khnh Ha

 

Nơi đang sống: Nha Trang, Khnh Ha.

 

 

 

CLB THƠ Trầm Hương

Trầm Hương Khc Bạn

Cn Lại

 

 

T PHỔ NHẠC

Khc Ht Trầm Hương

 

 

 Kiếp Hoa

 Thơ HAIKU

Đm Thu Phố Hội

o Thu Bay

Sng Ngời Tm Bt-2

Ngọn Lửa

Đm Lạnh Marseille

Mưa Đm

Nha Trang Ngy Về

Thm

Vận Hội Đường Thi

Chuyện Tnh Non Nước

Chiều Hn Chồng

Say Thơ

Bng Mẹ Chiều Qu

Giọt Buồn-Thu Xưa

Tnh Lầm Lỡ

Chiều Lịm Tắt

Lời MẸ

Trầm Hương