Y Học -Sức Khỏe

Bc Sĩ
Nguyễn Vĩ Liệt


Ung Thư V  
To Bn Ở Người
    Cao Nin
  
 
Đời Sống Lnh
    Mạnh

 
Cm Ở Người V
    Cm Gia Cầm

 Vim V Lot Dạ
    Dy Do Vi Khuẩn
    HELICOBACTER
    PYLORI

 Dịch Tả (Cholera)
 
Bệnh Tiểu Đường
    Loại 2

 
Đại Dịch Cm Heo
 Bảng Kiểm Tra
    Hoạch Định Về
    Đại Dịch Cm Heo

 
Những Đợt Đại
    Dịch Cm Heo

 
Đại Dịch Cm Heo
    Hay Đại Chủng
    Ngừa Cm G

 Những Căn Bản Về
    Di Truyền Học

 Vim Gan Siu Vi B
 Bệnh Tay, Chn,
    Miệng

 Sự Tiến Ha Của
    Siu Vi Cm Gy
    Hại V Bảo Vệ Loi
    Người

 Sự Lan Truyền V
    Cơ Chế Gy a Bệnh
    Lao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 www.ninh-hoa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Counter
Adelphia Cable Internet

 

 

 Đặc Biệt của www.ninh-hoa.com

 

Y Học & Sức Khỏe

Bc Sĩ Nguyễn Vĩ Liệt

Người xm Cầu Gỗ, Ninh Ha
Phụ Trch


_____________________________

 

Sự Lan Truyền V Cơ Chế Gy Ra Bệnh Lao

                                                        Ngy 24/2/2014 

 

Ḅnh lao gy ra bởi nhóm vi khủn Mycobacterium tuberculosis h̉n hợp (M. tuberculosis complex).  Chúng bao g̀m 7 loại vi khủn, thục gíng (genus) Mycobacterium, gia đình (family) Mycobacteriaceae, họ (order) Actinomycetales.  Chúng gy ra ḅnh lao ở người và đ̣ng ṿt.....

                                 .....  Đọc tiếp.....

 


 

Sự Tiến Ha Của Siu Vi Cm Gy Hại
V Bảo Vệ Loi Người

                                                        Ngy 24/1/2013 

 

Khi cúm c̀m đỉu H5N1 xút hịn tại H̀ng Kng vào năm 1997, các khoa học gia trn toàn th́ giới đã khảo sát và đ̀ng ý với nhau rằng siu vi cúm c̀m đỉu H5N1 gíng siu vi cúm c̀m đỉu H1N1 gy hơn 100 trịu người trn th́ giới ch́t vào năm 1918, v̀ tính dữ. Qua nhìu năm u lo...

 

                                                      .....  Đọc tiếp.....  

 


 

Bệnh Tay, Chn, Miệng
(HAND, FOOT, AND MOUTH DISEASE)
    
Ngy 23/1/2012 

 

 

Năm nay, Tết Nhm thn đến sớm hơn một thng dương lịch, ti cũng đ chuẩn bị bi vim gan siu vi C để nộp bi cho sớm. Vo trước lễ ging sinh của năm 2011, ti đ khm cho 3 em b dưới một tuổi với bệnh vim miệng-cổ họng (herpangina) do siu vi đường ruột (enteroviruses ) gy ra trong vng một tuần.......

 

 .....  Đọc tiếp.....  

 


 

 

Vim Gan Siu Vi B     Ngy 22/1/2011 

Thế no l bệnh Vim Gan Siu Vi B ?

 

Những thuyền nhn Việt Nam trong thập nin 1970s v 1980s vượt sng gi bo tố v mọi kh khăn đi kht để đến một quốc gia thứ ba.  Họ tưởng rằng đ thot được tử thần v đến bến bờ bnh yn.  Họ bỏ lại sau lưng những ngy thng đau khổ v ......

 .....  Đọc tiếp.....  

 


 

Đại Dịch Cm Heo Hay Đại Chủng Ngừa Cm G    
Ngy 14/2/2010 

Tại sao ch về cm?

 

 Mở đầu của Tn Tử Binh Php (Art of War), quốc phng l một việc quan trọng nhất của một quốc gia v chủng tộc.  Sự độc lập của một quốc gia v sự sống cn của một chủng tộc ty thuộc vo sự sắp xếp v quản l hệ thống phng thủ của quốc gia đ.   gia. ...

 

 .....  Đọc tiếp.....  

 


Những Căn Bản VDi Truyền Học   Ngy 14/2/2010 

     DNA l căn bản xy dựng sự sống.  Ngy nay, nếu chng ta ni đến những bệnh truyền nhiễm l chng ta phải ni đến DNA, RNA.  Đặc biệt để hiểu siu vi khuẩn (siu vi), chng ta cng cần hiểu nhiều hơn về di truyền học...


.....  Đọc tiếp.....  

 


 

Những Đợt Đại Dịch Cm Heo      Ngy 1/11/2009 

   Cm heo A/California/04/2009 (H1N1) gy đại dịch cho ton thế giới khởi pht từ Mexico nhưng được cấy v giải m những đặc tnh di truyền của n đầu tin từ một đứa trẻ 10 tuổi tại California, Mỹ vo 1/4/2009 nn c tn như trn.  Người ta pht hiện siu vi cm mới ny c sự ti sắp xếp (reassortment) vo thng 3 năm 2009 v chng tấn cng mạnh tại Mexico vo thng 4 năm 2009. .....  Đọc tiếp.....  

 


Bảng Kiểm Tra Hoạch Định về Đại Dịch Cm cho cc
C Nhn v Gia Đnh
                           
Ngy 30/4/2009 

     Qu vị c thể chuẩn bị cho trận đại dịch cm ngay by giờ. Qu vị nn biết cả về tầm vc của những điều c thể xảy ra trong trận bng nổ đại dịch v cc hnh động no qu vị c thể thực hiện để lm giảm ảnh hưởng của đại dịch cm cho qu vị v gia đnh. Bảng kiểm tra ny sẽ gip qu vị thu thập thng tin v cc nguồn trợ gip m qu vị cần trong trường hợp c đại dịch cm................  Đọc tiếp.....  

 


Đại Dịch Cm Heo      Ngy 26/4/2009 

   Theo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) vo ngy 23/4/2009, c 6 trường hợp bệnh cm từ siu vi cm A gy bệnh ở loi heo truyền qua người ở California v 2 trường hợp tương tự xảy ra ở Texas nhưng khng c người bệnh no tiếp xc trực tiếp heo mới gần đy.....  Đọc tiếp.....  

 


 

Bệnh Tiểu Đường Loại 2      Ngy 19/1/2009

 

Đường (glucose) thuộc vo nhm chất ngọt hay chất bột (carbohydrate) l một trong những chất dinh dưỡng căn bản cho sự sống của con người, đặc biệt cho nảo.  Khng ai c thể sống thiếu đường được.  Cơ thể con người được cung cấp đường bằng 3 nguồn:  1- Đường c trong thực phẩm v được ăn vo trong những bửa ăn, đi vo dạ dy rồi đến ruột non để rồi hấp thu vo mu........  Đọc tiếp.....  

 


 

Dịch T(Cholera)      Ngy 2/2/2008

 

Khi bn đến bệnh dịch tả, ti chợt nhớ đến vị thầy khả knh của chng ti tại Đại Học Y Khoa Si Gn trước năm 1975. Đ l gio sư Trần Văn Bảng, một gio sư bc sĩ về bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Chợ Qun v l một nh thơ. Ti vẫn nhớ mi cu thơ của ng ta về việc truyền mu:
Giọt mu n tnh thnh tht nhỏ xuống tim em!
                                          ........  Đọc tiếp.....  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

     

 

                                                   www.ninh-hoa.com