Y Học -Sức Khỏe
 

Bc Sĩ
Nguyễn Vĩ Liệt


Ung Thư V  
To Bn Ở Người
    Cao Nin
  
 
Đời Sống Lnh
    Mạnh

 
Cm Ở Người V
    Cm Gia Cầm

 Vim V Lot Dạ
    Dy Do Vi Khuẩn
    HELICOBACTER
    PYLORI

 Dịch Tả (Cholera)
 
Bệnh Tiểu Đường
    Loại 2

 
Đại Dịch Cm Heo
 Bảng Kiểm Tra
    Hoạch Định Về
    Đại Dịch Cm Heo

 
Những Đợt Đại
    Dịch Cm Heo

 
Đại Dịch Cm Heo
    Hay Đại Chủng
    Ngừa Cm G

 Những Căn Bản Về
    Di Truyền Học

 Vim Gan Siu Vi B
 Bệnh Tay, Chn,
    Miệng

 Sự Tiến Ha Của
    Siu Vi Cm Gy
    Hại V Bảo Vệ Loi
    Người

 Sự Lan Truyền V
    Cơ Chế Gy a Bệnh
    Lao

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 www.ninh-hoa.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  
 

Bc Sĩ NGUYỄN VĨ LIỆT
Người xm Cầu Gỗ, Ninh Ha
Phụ Trch

 

Bảng Kiểm Tra Hoạch Định về Đại Dịch Cm cho cc
C Nhn v Gia Đnh

_____________________________


                                                         Swine flu virus
R.E. Bates / Centers for Disease Control

Bảng Kiểm Tra Hoạch Định về Đại Dịch Cm cho cc C Nhn v Gia Đnh

 

      Qu vị c thể chuẩn bị cho trận đại dịch cm ngay by giờ. Qu vị nn biết cả về tầm vc của những điều c thể xảy ra trong trận bng nổ đại dịch v cc hnh động no qu vị c thể thực hiện để lm giảm ảnh hưởng của đại dịch cm cho qu vị v gia đnh. Bảng kiểm tra ny sẽ gip qu vị thu thập thng tin v cc nguồn trợ gip m qu vị cần trong trường hợp c đại dịch cm.

 

1. Để đặt kế hoạch cho trận đại dịch:

      Dự trữ nước v thực phẩm đủ dng trong hai tuần. Trong thời gian c trận đại dịch, nếu qu vị khng thể tới tiệm được, hoặc nếu cc tiệm đ bn hết, điều quan trọng l qu vị phải c sẵn cc tiếp liệu phụ trội. Điều ny c thể hữu ch cho cc loại trường hợp khẩn cấp khc, như mất điện v thin tai.

 

      Kiểm tra định kỳ thuốc theo toa thng thường của qu vị để đảm bảo c đủ thuốc dng lin tục trong nh.

 

      C sẵn bất cứ cc loại thuốc khng theo toa no v cc tiếp liệu khc về sức khỏe, bao gồm thuốc giảm đau, thuốc đau bụng, thuốc ho v cảm lạnh, chất dịch điện phn, v thuốc vitamin.

 

      Bn với những người trong gia đnh v những người thn yu về cch họ sẽ được chăm sc khi họ bị bệnh, hoặc sẽ cần c những g để chăm sc cho họ trong nh của qu vị.

 

      Những người tnh nguyện cng với cc nhm địa phương chuẩn bị v gip đỡ đp ứng trong trường hợp khẩn cấp.

 

      Tham gia vo cộng đồng của qu vị trong khi họ đang chuẩn bị cho trận đại dịch cm.

 

2. Giới hạn sự ly lan vi trng v ngăn ngừa nhiễm trng:

      Dạy cho con em qu vị rửa tay thường xuyn bằng x bng v nước, v lm gương mẫu qua cc hnh vi đng.

      Dạy cho con em qu vị rửa tay thường xuyn bằng x bng v nước, v lm gương mẫu qua cc hnh vi đng.

      Dạy cho con em qu vị trnh xa những người khc khi họ bị bệnh cng nhiều cng tốt. Nghỉ lm hoặc nghỉ học ở nh nếu bị bệnh.

 

3. Cc vật dụng cần c sẵn khi ở nh trong một thời gian di:

 

Cc th dụ về thực phẩm khng dễ bị hư

Cc th dụ về tiếp liệu y tế, sức khỏe, v dng trong trường hợp khẩn cấp

Thịt, c, tri cy, rau, đậu, v sp đng hộp sẵn sng để ăn 

Cc tiếp liệu y khoa theo toa như dụng cụ đo mức đường glucose trong mu v p huyết 

Thanh kẹo chất đạm hoặc  tri cy 

X bng v nước, hoặc thuốc rửa   tay c chất cồn (60-95%). 

  Gạo sấy kh hoặc granola 

Thuốc trị sốt, như acetaminophen hoặc ibuprofen 

  Bơ đậu phọng hoặc cc loại hạt 

  Nhiệt kế 

  Tri cy kh 

  Thuốc trị tiu chảy 

  Bnh lạt 

  Vitamin 

  Nước tri cy đng hộp 

  Dung dịch điện phn 

Nước đng chai 

  Chất chi rửa/x bng 

thức ăn cho em b v sữa pha sẵn đng hộp hoặc đng chai 

  Đn bấm 

  Thức ăn cho th nui 

  Pin 

  Cc mn khng dễ bị hư khc 

  Ra đi xch tay 

 

  Đồ mở hộp bằng tay 

 

  Ti đựng rc 

 

  Khăn giấy, giấy đi cầu, t dng một lần 

         

 

Tờ Thng Tin Sức Khỏe Gia Đnh Khẩn Cấp

Mẫu Lin Lạc Trong Trường Hợp Khẩn Cấp

 

Để biết thm chi tiết:

 

Viếng mạng: www.pandemicflu.gov

 

Đường dy khẩn Trung Tm Kiểm Sot v Phng Ngừa Bệnh Tật (CDC), 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636), c sẵn bằng tiếng Anh v Ty Ban Nha, 24 giờ một ngy, 7 ngy một tuần. TTY: 1-888-232-6348. C thể e-mail cc cu hỏi cho cdcinfo@cdc.gov.

 

C thể tm cc nối kết với cc ban y tế của tiểu bang tại http://www.cdc.gov/other.htm#states.

 

Ban Y Tế v Dịch Vụ Nhn Sinh Hoa K

Thng Ging 2006

 

 

Ti liệu tham khảo:
Lin kết với trang mạng ny cho độc giả chuẩn bị đại dịch:

 

http://vietnamese.pandemicflu.gov/pandemicflu/envi/24/
_www_pandemicflu_gov/vietnamese.html

 

 

 

Ngy 30 thng 4, 2009

Bc Sĩ Nguyễn Vĩ Liệt

                                                                                                               

 

     

 

                                                   www.ninh-hoa.com