Bông Cải  

Con Mắt Thời Gian 

Chuyện Phiếm  

Đường Về Mây Bay

Thư Cảm Ơn... 

Khi Tôi Mười Tám 

Cổ Tích Học Tṛ

 

 


Bút hiệu:  Trịnh

Cựu học sinh: 

Trung học Bán Công,
Niên khóa 1969-1972
  Trung học TBT Ninh Ḥa,
Niên khóa 1973-1975
 
  Hiện sinh sống tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Sông Nào Đă Xa Nguồn

 Từ Đại Dương Thổi Tới

C̣n Đó Ninh Ḥa