Trang Hội Họa
giới thiệu

Nguyễn Phi
bút hiệu: Phi ṛm

Tên hiện hữu:
Hoàng Tiên Nguyễn

Cựu học sinh 
Trung học Đức Linh
Niên khóa 1969-1971

Nghiên cứu cây trồng
tại trường
Cao đẳng Grimstad,
miền Nam Na-uy.
Hội viên club hội họa Bamble Norway.

 

 

 

Trở về Trang Hội Họa & Âm Nhạc

 

 

 

 

Những Tác Phẩm Nghệ Thuật:

Trang 1   Trang 2  
 


 


 

 

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com