Sơ Lược
Trường Tiểu Học Cộng Đồng Mỹ Hiệp Đông


Trường Mỹ Hiệp Đông là trường tiểu học công lập nằm ở ấp Đông Thành thôn Mỹ Hiệp xă Ninh Hiệp, người dân địa phương thường gọi là trường G̣ Lăng v́ trường nằm ở gần khu vực lăng Bà Vú.

Để đáp ứng và tạo điều kiện cho việc vào học các lớp đầu bậc tiểu học của con em các gia đ́nh nghèo, khó khăn ở khu vực. Mới h́nh thành gọi là trường "Ấp Tân Sinh" 1968-1970, ban đầu trường chỉ có hai lớp do cô Buôn và cô Ḥa phụ trách dạy dỗ, sau năm 1970 trường phát triển và mở thêm lớp thành trường tiểu học cộng đồng Mỹ Hiệp Đông.

Trường có 3 pḥng, nhận tất cả con em ở khu vực, từ xóm Đàng Luồn Cây Thị đường Vơ Tánh đến xóm Nhà Thờ, gồm 6 lớp, dưới sự dẫn dắt của các cô Buôn, cô Vân, cô Ḥa, cô Hài, cô Mai, cô Huệ và thầy Nguyễn Ngọc Châu làm hiệu trưởng đến 1975.

 

Dương Tấn Long
9/2003

   

 


trở về Ninh-Hoa Dot Com
1