Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Công Thi
Bút danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại làng Nghi phụng, Ninh Ḥa, Khánh ḥa. Làm thơ từ 1956, đăng trên báo

Thông tin Khánh Ḥa mang bút danh NhậtTịnh.

.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

  

TRÁCH THAY ÔNG TẠO

 

Lắp lửng thang đời nấc bảy ba
Trăm năm trong cái cơi người ta
Trắng tay canh bạc chưa huề vốn
Ră gối đường đua đă thấy già
Cái vốn đầu tư gần đáo hạn
Món lời khánh tận chẳng c̣n xa
Trách thay ông tạo chơi khâm quá !
Một chuyến đi rồi chẳng trở qua .


 
 

 * Anh Thy *
 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi              |                 www.ninh-hoa.com