Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Công Thi
Bút danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại làng Nghi phụng, Ninh Ḥa, Khánh ḥa. Làm thơ từ 1956, đăng trên báo

Thông tin Khánh Ḥa mang bút danh NhậtTịnh.

.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 
 

  

SAO EM KHÔNG ĐỨNG DẬY

 

Đng dy đi em, đng dy đi em
Ḱa con Kên Kên đang ch
em đó !
Gi
a Châu Phi hoc, em hoc là nó
Hay cùng làm bi
u tượng Thế gian xem
         H
i em bé sao em không đng dy
        Cùng nô đùa v
i la tui hn nhiên
        Không qu
n áo thân h́nh như que sy
        Mà cu
i đu sát đt nói chuyn riêng
Ta bi
ết ri em mun làm đm t
Hi
ến thân thành mu m đt Châu Phi
Cho l
p tr sau này thôi đói kh
Thay cho em hăy đ
ng dy mà đi !
            X
Châu phi kim cương màu lp lánh
            Màu s
c này không đ chiếu đến em
            V́ phân c
c ca ḷng tham quá mnh
            Hút h
ết ri đ thân xác hom hem
i!ngàn ln nh́n em hoài không chán
T
m thân em là biu tượng ca trn ai
C
a d bit, ca tham tàn, bt măn
C
a nhân t, ca công lư , thiên tai
        C
a tham lam đi cây dù Bác ái
        C
a bo quyn mc chiếc áo Như lai
        H
i nhng người t cho ḿnh quyn lc
        Làm phép ǵ em bé đ
ng dây ngay ?
H
i Kên Kên đang đi ǵ đy nh ?
Mi đang ch
mt yến tic cao sang
Hay mi mu
n làm chng nhân thế k
Ch
em bé này bay khp thế gian ! ?

 

q Anh Thy q
Anhthy ,Nov ,21/2008 .
Nhân xem T
m nh trên đây.

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi              |                 www.ninh-hoa.com