Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Công Thi
Bút danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại làng Nghi phụng, Ninh Ḥa, Khánh ḥa. Làm thơ từ 1956, đăng trên báo

Thông tin Khánh Ḥa mang bút danh NhậtTịnh.

.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 
 

MỪNg TUỔI BẢY SÁU (76)

 
 

Thang trần vượt mức ba phần tư (3/4)

Quẳng gánh mưu sinh thấy mệt nhừ

Bảy sáu mùa xuân đi biệt dạng

Hai bàn tay trắng hốt tàn dư

Đêm mơ đáp chuyến tàu hồi cố

Sáng thấy c̣n trên đất định cư

Cái tuổi tri nhàn đâu chẳng thấy

Thấy toàn cái khổ bám khư khư./.


 
 

 * Anh Thy *
 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi              |                 www.ninh-hoa.com