Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Công Thi
Bút danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại làng Nghi phụng, Ninh Ḥa, Khánh ḥa. Làm thơ từ 1956, đăng trên báo

Thông tin Khánh Ḥa mang bút danh NhậtTịnh.

? ˜ { @.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 
 

 

 

 


MỪNG THẤT THẬP

 


Bảy chục mùa xuân hứng lộc trời
Nay mừng Sinh nhật chỉ ta thôi
Tiệc tùng, nhà chật e không tiện
Bè bạn, đường xa cũng ngại mời
Rượu đắng lưu niên đành độc ẩm
Mồi cay thập cẫm ráng ḿnh xơi
Thiệp mừng in rơ bàn tay trắng
Ngọn nến tâm tư cháy nửa vời.


 

  q Anh Thy q

Atlanta .Mừng Sinh nhật thứ 70

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi              |                 www.ninh-hoa.com