Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Công Thi
Bút danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại làng Nghi phụng, Ninh Ḥa, Khánh ḥa. Làm thơ từ 1956, đăng trên báo

Thông tin Khánh Ḥa mang bút danh NhậtTịnh.

.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 


 

LƯU LUYẾN CHI ĐÂY

 

Lất phất đông phong lại thổi về
Mây sầu u ám phủ sơn khê
Lá vàng hờ hững rơi muôn lối
Tuyết trắng buâng khuâng trải tứ bề
Tóc muối tiêu pha màu phận bạc
Hồn phong lưu lạc bến cung mê
Tuyết sương quê xứ từ đâu nhỉ !
Lưu luyến chi đây rớt năo nề ?!

 

q Anh Thy q
Atlanta .1997

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi              |                 www.ninh-hoa.com