THƠ

 

 

 

 

 

Mừng Tuổi Bảy Su (76)

Ma Xun

Chất Vấn Ngọc Hong

Gim Định Y Khoa

Gởi Đ Muộn Phiền

Trch Thay ng Tạo

Nửa Mảnh Tnh Ring

Dng THU 

Tm Sự Với Ma THU 

Georgia n Sủng 

Sao Em Khng Đứng Dậy

Lưu Luyến Chi Đy

Tuổi Con Tru

Dng Đứng Qu Hương

Nha Trang Ti Đ

Vo THU 

Xun Về C Hay

Tm Lại Nt Xưa

Cau Tơ  

Qun Rượu Chiều

Qu Mẹ Tuyệt Vời

Mừng Thất Thập

Hoa Cau Trắng

 

 


    Dương  Cng  Thi
  Bt danh: Anh Thy

Sinh năm 1937 tại lng Nghi Phụng, Ninh Ha, Khnh Ha. Lm thơ từ 1956, đăng trn bo

Thng tin Khnh Ha mang bt danh NhậtTịnh.

Hiện sinh sống
tại Georgia, Hoa Kỳ.

VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sức Khỏe L Ti Khoản Thừa Kế Kỳ 1  |   Kỳ 2

Tấm Gương Từ Phụ

Kỳ 1  |   Kỳ 2  |   Kỳ 3 

Kỳ 4  |   Kỳ 5  |   Kỳ 6 

Kỳ 7  |   Kỳ 8  |   Kỳ 9 

Kỳ 10   Kỳ 11  |  Kỳ 12  

 Kỳ 13  Kỳ 14  |  Kỳ 15   

 Cnh Thiệp Mời Mu Tm

Kỳ 1  |   Kỳ 2  

Khu Giải Tr Sau H
Kỳ 1   |   Kỳ 2  |   Kỳ 3

Kỳ 4   |   Kỳ 5 

Khoai Lang

Xc Tp

 Vi Nt Về Căn Nh Thủy Tạ Gỗ H Ra

  Sn Khấu Pha Sau

Cnh Thiệp Mu Thu Tm