Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Công Thi
Bút danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại làng Nghi phụng, Ninh Ḥa, Khánh ḥa. Làm thơ từ 1956, đăng trên báo

Thông tin Khánh Ḥa mang bút danh NhậtTịnh.

? ˜ { @.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 
 

 

 

 


HOA CAU TRẮNG

 

Phưn phức hoa cau tỏa lối nhà

Đâu rồi một thuở tuổi niên hoa

Thương tà áo Lụa trăng Điềm tịnh

Nhớ mái tóc Huyền nắng Phước đa

Ngựa sắt rong chơi hoa đồng nội

Đàn thùng gơ nhịp bản t́nh ca

Vườn ai c̣n trải hoa cau trắng

Mà bóng chinh nhân măi biệt xa.

 

  q Anh Thy q

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi              |                 www.ninh-hoa.com