Trang Thơ & Truyện: Dương Cng Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Cng Thi
Bt danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại lng Nghi phụng, Ninh Ha, Khnh ha. Lm thơ từ 1956, đăng trn bo

Thng tin Khnh Ha mang bt danh NhậtTịnh.

.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 Tranh: Họa sĩ Phi Rm

 

GEORGIA N SỦNG

 

Trăm năm ghi nhớ mi GEORGIA
Đất ấm tnh người tỏa ngt hoa
Tươi thắm quả Đo vui lớp trẻ(*)
An sinh phc lợi ấm người gi (**)
Năm chu thống hợp tnh nhn chủng

Bốn biển dung ha nghi quốc gia
Ăn quả cy no ro gốc ấy
Tim ti khắc đậm ATLANTA

 

q Anh Thy q
Anhthy ,Nov ,2005 .
Nhn xem T
m nh trn đy.

 

* Quả đo : Biểu tượng Peachcare for Kids
  ** An sinh X hội cho người gi
 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Cng Thi              |                 www.ninh-hoa.com