Trang Thơ & Truyện: Dương Cng Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Cng Thi
Bt danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại lng Nghi phụng, Ninh Ha, Khnh ha. Lm thơ từ 1956, đăng trn bo

Thng tin Khnh Ha mang bt danh NhậtTịnh.

.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

  

DNG THU

Bn song thong cht sương m
Nghe như c bước Dng Thu đang về

 

Len ln ci song chiếc l vng
Bo cng thin hạ tiết thu sang
Non xanh đổi l thay mu o
Hồ biếc vờn trăng gợn sng đn
Mấy lượt ng đồng rơi ngập lối
Bao lần thi ph dệt đầy trang
Dng thu vẫn thế cng Nhn thế
Lẫn cht kiu sa cht bẽ bng . 
 

q Anh Thy q
Atlanta ,
Chớm thu 2004

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Cng Thi              |                 www.ninh-hoa.com