Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Công Thi
Bút danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại làng Nghi phụng, Ninh Ḥa, Khánh ḥa. Làm thơ từ 1956, đăng trên báo

Thông tin Khánh Ḥa mang bút danh NhậtTịnh.

.

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 
Tranh: Họa sĩ Phi-Ṛm

 

CHẤT VẤN NGỌC HOÀNG 

 

 

 

E Mail xin hỏi Ngọc Hoàng

Mày râu đầu Hói có hoàn lại không

V́ đâu chỉ hói đàn ông

Quư bà chẳng mất sợi lông chân mày

Hay là có ư ǵ đây

Kỳ thị Râu Mày ưu đăi Nữ Lưu ?

Tóc Răng cái gốc con người

Sao không để vậy như thời c̣n xuân ?!

 

  Ngọc Hoàng Bực Bội Reply ( Hồi Âm)

 

Hói Đầu là luật Thiên Nhiên

Có mọc, có rụng chẳng thiên bên nào

Mi đừng có hỏi tào lao

Ta đây c̣n Hói chớ nào có tha

Chỉ riêng diễm phúc quư bà

Chứ không th́ có con ma nào nh́n

Mail này mà Mi không tin

Chụp h́nh ta gởi Mi nh́n biết ngay .

 

****

 

Thế là mặc cảm bớt đi

Ngọc Hoàng cũng Hói huống chi là ḿnh

Hói đầu chỉ số " Thông Minh"

Ai mà có Hói như ḿnh yên tâm ./. 


 
 

 * Anh Thy *

 Anhthy (Bút Tiếu) Tú Gịn

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Công Thi              |                 www.ninh-hoa.com