Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Trang Thơ & Truyện: Dương Cng Thi                |                 www.ninh-hoa.com

Dương Cng Thi
Bt danh: ANH THY
 

Sinh năm 1937 tại lng Nghi phụng, Ninh Ha, Khnh ha. Lm thơ từ 1956, đăng trn bo

Thng tin Khnh Ha mang bt danh NhậtTịnh.

? { @ .

Hiện sinh sống tại Georgia, Hoa Kỳ.


 

 

 

 

 
 


 


 

 

 

 

                   Cau Tơ

 

 

Cau tơ xanh l rợp đường đi

Thoang thoảng hương thơm nt dậy th

Bẽn lẽn gc ro vin nn l

Thẹn thng đầu ngỏ chớp bờ mi

Quả trn căng mọng khau trầu rượu

L mượt đan rm cuộc lễ nghi

Ru rt so nu xn nắng sớm

Hỏi rằng thn nữ ước điều chi .


 

  q Anh Thy q

 

 

Trang Thơ & Truyện: Dương Cng Thi              |                 www.ninh-hoa.com