trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

  

                                   


Ư XUÂN

DƯƠNG
A
NH SƠN

 

 

 

 Hôm nay là hôm nào ?

 Cây lá gió xôn xao.

 Tri xuân như gic mng ,

 Mai gy, ci hư hao.

 

 Em xưa- chn hoa đào,

 N hoa cười e p.

 Du dàng trong nng m,

 Bao dung như tri cao .

 

 Đi thông bao vương vn ,

 Tiếng hát c̣n lng sâu .

 Cánh hoa vn sc màu,

 Người xưa c̣n ai đâu ?!

 

 Hôm nay là hôm nào ?

 Hơi sương nghe but lnh.

 Vic đi thêm tê tái,

 Vui ǵ chút trăng sao !

 

 

 

 

 

DƯƠNG ANH SƠN
Sài G̣n, 25/2/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com