trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Dương Anh Sơn


Dương Anh Sơn


      Gio Sư Triết học
    Trung học Ninh Ha
   Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v chuyển
 dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

Hiện sống tại Si Gn.
 Truyện/Ty Bt

 
  Thư Gởi Người Em
     Ninh Ha
 
 
Người Em Thời Gian
                           
 
 

T


 

 Phng thơ của
TrầnThị Minh Nguyệt

"Chiếc Xch Đu
    Gy, Chiều Tan".
"Sao Nối Mi Tnh
    Ngy".
 
" Đổi ".        
"Qua Trường Cũ "
                     

 


 Thơ VƯƠNG DUY
    Dương Anh Sơn
    chuyển Lục Bt

  Lời Tiễn Xun
  Chia Tay Em Gi
                        

 
  


 

                       

T Ố N G   X u N   T 

                  

 

 


Nhật nhật nhn khng lo,
Nin nin Xun cnh quy

Tương hoan hữu tn tửu,

Bất dụng tch hoa phi.

 

 

Dương Anh Sơn
SiGn 18.9.2002

 

         

            Tạm chuyển lục bt:
 

          L Ờ I    T I Ễ N   X U N

                         Ngy đi, ngy đến người gi,
                   Năm qua, năm lại Xun đ về đy.
                       Cng nhau vui chn rượu say,
                   Đu cần tiếc cnh hoa bay mất rồi.       Dương Anh Sơn
      SiGn 18.9.2002