trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Dương Anh Sơn


Dương Anh Sơn


      Gio Sư Triết học
    Trung học Ninh Ha
   Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v chuyển
 dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

Hiện sống tại Si Gn.
 Truyện/Ty Bt

 
  Thư Gởi Người Em
     Ninh Ha
 
 
Người Em Thời Gian
                           
 
 

T


 

 Phng thơ của
TrầnThị Minh Nguyệt

"Chiếc Xch Đu
    Gy, Chiều Tan".
"Sao Nối Mi Tnh
    Ngy".
 
" Đổi ".        
"Qua Trường Cũ "
                     

 


 Thơ VƯƠNG DUY
    Dương Anh Sơn
    chuyển Lục Bt

  Lời Tiễn Xun
  Chia Tay Em Gi
                        

 
  


 

                       

                       B I Ệ T   Đ   M U Ộ I 

                  

 

 

 

Lưỡng muội nhật thnh trưởng,

Song hon tương cập nhn.

Dĩ năng tr bảo sắt

Tự giải yểm la* cn.

Niệm tch biệt th tiểu,

Vị tri sơ dữ thn,

Kimlai thủy ly hận,

Thức lệ phương n cần.

* la: khăn dệt bằng tơ, cn gọi l "khăn l"

 

Dương Anh Sơn
SiGn 30/7/2004

 

         

            Tạm chuyển lục bt:
 

    C H I  A    T A Y    E M   G I


 

Hai c ngy một lớn thay,

Tc em đi bi ry bằng người ta.

Cầm đn sắt qu gảy qua,

Biết che nơi mặt khăn l dệt tơ.

Nhớ khi từ gi bấy giờ,

Cc em chưa biết thn sơ l g!

Rồi nay mới hận chia ly,

Tỏ lng thn thiết gạt đi lệ tro!

 

Dương Anh Sơn
SiGn 30/7/2004