trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

THỜI KỲ VUI TH ẨN DẬT
Ở CN SƠN
(Khoảng 1438 - 1442)
Dương Anh Sơn

   


 

 

Bi 82 :

 

ĐỀ VN OA

題 雲 窩

 

Bn lim hoa ảnh mn sng thư,               花影滿

Đnh ngoại tiu tiu thủy trc cư.                 庭外蕭蕭水竹居

Tận nhật vn oa v c sự,                          雲窩無箇

Hắc điềm nhất chẩm bn song hư.            黑甜一枕半窗

 

DỊCH THƠ:

 

Đề am my

 

Nửa rm giường sch bng hoa,

Ngoi sn thủy trc mưa sa gi trn.

Am my suốt buổi rảnh rang,

Nửa song hờ khp nồng nn gối say.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Bng hoa chiếu ln nửa bức rm, đầy giường l sch vở - Ngoi sn mưa gi o ạt với những cy thủy trc - Suốt cả ngy ở am my chẳng c việc g - Ngủ say vi bn gối, cửa sổ khp hờ.

 

CH THCH:

 

-     蕭蕭 tiu tiu: gi thổi v v, gi tp mưa sa, gi thổi o ạt.

-     黑甜 hắc điềm: thơ T Thức 三杯软,一枕黑甜: (Tam bi nhuyễn bo hậu, nhất chẩm hắc điềm dư): uống nhừ ba chn rượu, k gối ngủ say vi. Vậy hắc điềm chỉ việc ngủ say, khng bận bịu chuyện đời.

-     半窗bn song hư: cửa sổ khp nửa vời, khp hờ.


 


 

Bi 83 :

 

TRẠI ĐẦU XUN ĐỘ

春渡

 

 

Độ đầu xun thảo lục như yn,                   春草

Xun vũ thim lai thủy phch thin.             春雨添水拍天

D knh hoang lương hnh khch thiểu       行客少

C Chu trấn nhật cc sa min                  孤舟沙眠

 

DỊCH THƠ:

 

Bến xun ở đầu trại

 

Bến xun khi cỏ xanh lơi,

Lại thm nước vỗ lưng trời mưa xun.

Đường qu người t vắng tăm,

Suốt ngy bi ct thuyền nằm lẻ loi.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Đầu bến đ, cỏ ma xun xanh lục như khi - Lại thm mưa xun nước vỗ bầu trời - Đường qu quạnh vắng, t khch đi - Suốt ngy con thuyền lẻ loi nằm gc ln bi ct ngủ.

 

CH THCH:

 

-     độ: bến đ thuyền, vượt qua sng.

-     trại: loại chi nhỏ che chắn bằng gỗ, tre, phn để canh gc.

-     thảo lục như yn: cỏ mu xanh lục tựa như mu khi.

-     水拍天 thủy phch thin: nước vỗ xuống từ trời.

-     d knh: đường đất ở lng qu.

-     hoang lương: lạnh lẽo, vắng tăm, vắng vẻ.

-     trấn nhật: hết ngy.

-     thim: thm vo.

-     cc: ngừng nghỉ, nằm nghỉ ngơi, gc lại.

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

 Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com