trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

THỜI KỲ SAU KHI BỊ T OAN
MUỐN LUI VỀ ẨN DẬT
(Khoảng 1429 - 1437)
Dương Anh Sơn

   


 

 

Bi 74 :

 

 

ĐỀ TRNH XỬ SĨ VN OA ĐỒ

雲 窩 圖

 

Giai khch tương phng nhật bo cầm,     佳客相逢日抱琴

Cố sơn quy khứ hứng h thm.                故山何深

Hương ph nga đỉnh phong sinh thụ,       香浮瓦鼎

Nguyệt chiếu đi ky trc mn lm.              月照苔滿

Tẩy tận trần khm hoa ngoại mnh,                 盡塵花外茗

Hon hồi ngọ mộng chẩm bin cầm.         回午

Nhật trường ẩn kỷ vong ngn xứ,              長隱忘言

Nhn dự bạch vn thy hữu tm.               雲誰有心

 

DỊCH THƠ:

 

Đề tranh hang my của xử sĩ họ Trnh

 

Gặp ngy khch qu  m đn

Ni xưa về lại hứng trn lắm thay!

Tỏa hương đỉnh sứ - gi lay,

Vch ru, trăng chiếu trc đầy nơi nơi.

Ngoi hoa, lng sạch tr khơi,

Chim trưa bn gối, tỉnh rồi mộng say!

Im hơi, dựa ghế suốt ngy,

Người cng my trắng ai đy c lng?

 

DỊCH NGHĨA:

 

Gặp người khch qu sẽ m đn gảy suốt cả ngy - Trở về với non qu chốn cũ, hứng khởi sao m su sắc thế! Mi hương tỏa ra từ đỉnh snh, cy cối gi nổi ln Trăng chiếu ln vch ru, trc đầy cnh rừng - Tẩy rửa sạch sẽ bụi đời c nn tr v đm hoa bn ngoi - Gọi giấc mộng trưa bn gối c chim chc Ngy di dựa vo ghế, qun ni năng - Người cng với đm my trắng, ai l kẻ c tấm lng!?

 

CH THCH:

-     佳客 giai khch: khch qu, khch tốt, khch thn thiết.

-     nga: cc vật dụng lm bằng đất nung (snh sứ, ngi..).

-     đỉnh: mới mẻ, ci đỉnh dng trong tế lễ hoặc xng trầm hương

-     đi ky: vch đ bm đầy ru.

-     mnh: nn tr dng pha tr ngon, mầm đọt tr.

-     khm:  tấm lng, vạt o, nơi nhiều sng tụ hội. (trần khm: lng vướng  bụi bặm, vẩn dơ).

-     hon: ku ln, gọi đến.

-     cầm: chỉ chung cc loi lng vũ, chim mung.

-     ẩn kỷ: dựa vo ghế.

-     忘言vong ngn xứ: qun ni năng, im hơi lặng tiếng.

 

 


 

Bi 75 :

 

 

KHẤT NHN HỌA CN SƠN ĐỒ

乞 人 畫 崑

 

Bn sinh khu hc phế đăng lm,              半生邱壑

Loạn hậu gia hương ph mộng tầm.           鄉費夢尋

Thạch bạn tng phong c thắng thưởng,    石畔勝賞

Giản bin mai ảnh phụ thanh ngm.           澗邊梅影清吟

Yn h lnh lạc trường kham đoạn,            霞冷落

Vin hạc tiu điều phỉ cm.                      鶴蕭條意匪禁

Bằng trượng nhn gian cao họa thủ,           仗人

Bt đoan tả xuất nhất bn tm.                    出一般心

 

DỊCH THƠ:

 

Xin người vẽ gip bức tranh Cn Sơn

 

Bỏ tro hang hốc nửa đời,

Qu nh sau loạn mộng vời tm thi!

Gi thng, bờ đ lẻ loi,

Bn khe phụ bng mai rồi vịnh ngm.

Đau lng my khi lạnh tăm.

Đu hiu vượn hạc chẳng ngăn tro!

Cậy tay người vẽ giỏi cao,

Lng người quanh quất tả đầu bt ra!

 

 

DICH NGHĨA:

 

Nửa đời người phải bỏ việc lao đến đồi ni v hang hốc Qu nh sau cơn ly loạn chỉ ph cng tm trong giấc mộng Gi thng bn bờ đ lẻ loi khng người thưởng thức Bng mai bn khe suối đnh phụ việc ngm vịnh thanh tao th vị - Khi v rng my lạnh vắng, ruột đau như cắt - Vượn hạc hiu quạnh buồn b nn chẳng ngăn cấm được dng tro - Cậy nhờ người vẽ giỏi trong ci đời Dng bt m tả ra lng người quanh co.

 

CH THCH:

-     khất: xin, cầu xin, nhờ cậy.

-     邱壑 khu hc: g đồi v hang hốc.

-     phế đăng lm: bỏ khng ln đến nữa.

-     費夢尋 ph mộng tầm: mất cng tm trong giấc mộng (ph: uổng ph, uổng cng).

-     石畔 thạch bạn: bờ đ.

-          勝賞 c thắng thưởng: trơ trọi khng thưởng thức được ci đẹp.

-     清吟 phụ thanh ngm: đnh phụ với việc vịnh ngm thơ thanh tao th vị.

-     h: rng my, rng trời chiếu qua my.

-     冷落 lnh lạc: vắng vẻ, lạnh lẽo.

-          trường kham đoạn: đứt ruột, đau lng khng kham được.

-     phỉ: chẳng phải, văn vẻ.

-     意匪禁 phỉ cm: chẳng ngăn cấm được những suy nghĩ.

-     cao họa thủ: tay vẽ giỏi.

-     bằng trượng: cậy nhờ vo.

-     bt đoan tả xuất: tả ra bằng bt mầm mống, gốc rễ sự việc.

般心 ban tm: lng người quanh co, cong vẹo, khng thẳng. Một m l ban c nghĩa l dời chuyển, giống, loại, quay về.

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

 Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com