trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

THỜI KỲ SAU KHI BỊ T OAN
MUỐN LUI VỀ ẨN DẬT
(Khoảng 1429 - 1437)
Dương Anh Sơn

   


 

 

Bi 50 :

 

ĐỀ SƠN ĐIỂU H NHN ĐỒ

呼 人

 

Thm sơn tịch mịch điểu h nhn,     深山寂寞呼人

Họa l khan lai diệc bức chn.           裹看亦逼真

Nhn quải ngọ song triều thối nhật,     閑掛午窗朝退日

Mộng hồi nghi thị cố vin xun.           回疑是故

 

DỊCH THƠ:

 

Đề tranh vẽ Chim ni gọi người

 

Ngắm tranh, vẽ giống thật rồi!

Chốn yn chim ht gọi người ni su.

Trưa nhn, treo cửa lui chầu,

Tưởng về vườn cũ xun no trong mơ!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Chim gọi người nơi ni su vắng lặng - Ngắm trong bức tranh vẽ giống như thật - Buổi trưa những ngy lui chầu được nhn rỗi đem treo bn cửa sổ - Trong giấc mơ trở về nh cứ ngỡ l vườn xun xưa cũ.

 

CH THCH:

 

-     khan lai diệc bức chn: nhn lại trng như thật.

-     午窗 quải ngọ song: treo ln cửa sổ vo lc giữa trưa.

-     朝退日 triều thối nhật: lui sau buổi vo triều chầu.

-     疑是 nghi thị: tưởng l, ngỡ l, tưởng đy l.

-     cố vin: vườn cũ.


 

 

 

Bi 51 :

 

VN LẬP

晚 立

 

 

Trường thin mạc mạc thủy du du,          天漠漠水悠悠

Hong lạc sơn h thuộc mộ thu.             落山河暮秋

Tiễn st hoa bin song bạch điểu,           羨殺邊雙

Nhn gian lụy bất đo thương chu.       累不到

 

DỊCH THƠ:

 

Đứng ngắm cảnh chiều

 

Lặng yn trời nước mnh mang,

Rụng vng sng ni, muộn mng ma thu.

Thm đi chim trắng bn hoa,

Ci người phiền lụy chẳng qua bi ny!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Trời bao la thăm thẳm khng c tiếng động, nước mnh mng (L) mu vng rơi rụng khắp ni sng, ma thu về muộn mng Thm (chết) đi được như đi chim trắng bn hoa Ci người với những phiền lụy khng đến được bi (ở ẩn) sng ny.

 

CH THCH

 

-     trường thin: trời bao la, rộng thăm thẳm, mnh mang.

-           漠漠 mạc mạc: khng c tiếng động, im lặng hon ton, by la liệt.

-     悠悠 du du: xa xi, mnh mng, bao la.

-     thuộc: thuộc về, vừa mới.

-     羨殺 tiễn st: rất thm (thm chết đi được).

-     lụy: tri buộc, phiền lụy, mệt nhọc.

-           thương chu: bi sng cũng chỉ nơi của những người ẩn dật.


 

 

 

Bi 52 :

 

 

THU NHẬT NGẪU THNH

秋 日 偶成

 

Tiu tiu trụy diệp hưởng đnh cao,        蕭蕭墜葉響庭皋

Bệnh cốt ti t kh chuyển ho.               病骨纔蘇氣轉

Thin địa tư văn tng cổ trọng,               天地斯文古重

Hồ sơn thanh hứng nhập thu cao.          湖山清入秋高

Knh trung bạch pht giai nhn lo,        中白偕人老

Thn ngoại ph danh mạn nhĩ lao.          身外浮名漫爾勞

Miến tưởng cố vin tam knh cc,          想故

Mộng hồn dạ dạ thượng quy đao.          魂夜夜上歸舠

 

DỊCH THƠ:

 

Ngy thu ngẫu hứng thnh thơ

 

Vi vu l rụng ven sn,

Bệnh vừa qua khỏi, kh dần mạnh hăng.

Đất trời xưa trọng nền văn,

Vo thu, hồ ni hứng trn thm cao!

Soi gương tc bạc, gi sao!

Ngoi thn danh ho biết bao mệt nhoi!

Vườn xưa luống cc nhớ hoi,

Đm đm thuyền mộng miệt mi về qu.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Vi vu tiếng vang của l rụng ven sn - Vừa mới bệnh nặng qua khỏi, vẻ người (kh) lại trở thnh mạnh mẽ - Từ xa xưa, đất trờI rất trọng nền tư văn Ni hồ trong sạch vo ma thu khiến sự hứng khởi cng cao Soi gương tc đ bạc cũng l người gi lo đy Bn ngoi thn l danh sung đầy những mệt nhọc - Nhớ mi ba hng hoa cc nơi chốn vườn xưa - Hồn mộng đm đm ln chiếc thuyền nhỏ quay trở về.

 

CH THCH:

 

-     蕭蕭 tiu tiu: gi mạnh vi vu, gi thổi v v.

-     hưởng: tiếng vang.

-     cao: đất ven hồ, khc quanh nước chảy.

-     ti: vừa rồi, nơi đy.

-     t: cy ta t, chết đi sống lại.

-     ho: hăng hi, mạnh mẽ, giỏi hơn người, sng suốt.

-     斯文 tư văn: nền văn nh, lễ nhạc, php độ từ xưa truyền lại; nước c tư văn nghĩa l chuộng văn chương, m nhạc chn chnh, sự gio dục, trọng lễ nghĩa, hnh xử theo nề nếp, luật lệ, trọng kẻ hiền ti v.v

-     偕人老 giai nhn lo: đều l người gi lo.

-     miến: xa xi, miệt mi, triền mien, xa thăm thẳm.

-     mạn: tản mạn, đầy khấy, ướt sũng, nt nhu.

-     đao: thuyền nhỏ, dng hnh cy đao cong.

 

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

 Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com