trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


MỘT SỐ BI THƠ ĐƯỢC CHO L
CỦA NGUYỄN TRI LM TRONG GIAI ĐOẠN SANG TRUNG QUỐC
Dương Anh Sơn
 

   


 

 

Bi 105 :

 

 

BNH NAM DẠ BẠC

平 南 夜泊

 

Phiến phm cao chiểm vn phong khinh,   片帆高風輕

Mộ tc Bnh Nam cổ huyện thnh.               暮宿平南古

Đăng ảnh chiếu nhn ha nguyệt ảnh,         影照人和月影

Thụ thanh xao mộng tnh than thanh,           樹聲夢併灘聲

Hồ sơn hữu ước vi sơ ch,                        湖山有約違初志

Tuế nguyệt như lưu mạn thử sinh.              月如流漫此生

Dạ bn th lu xuy họa gic,                       夜半戌

Khch trung th sảng bất thăng tnh.           客中悽愴

 

DỊCH THƠ:

 

Đm đậu thuyền ở Bnh Nam

 

Gi cao chiều thổi buồm giăng,

Thnh xưa nghỉ lại Bnh Nam xẩm trời.

nh đn, trăng quyện soi người,

Tiếng cy, thc nước khua vời chim bao.

Ni hồ lỗi hẹn thuở đầu,

Dng đời năm thng tri sao cũng đnh.

Nửa đm sừng thổi vọng canh,

Xt thương lng khch bao tnh chẳng kham!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Gi chiều nhẹ, mảnh buồm gi thổi lay động ở trn cao - Trời sẩm tối, nghỉ lại thnh xưa ở huyện Bnh Nam nh đn chiếu dọi người ha quyện cng bng trăng - Tiếng cy khua giấc mộng cng với tiếng thc nước - Hồ v ni đ c hẹn h, phải đi ngược với ch thuở ban đầu Năm thng như chảy xui, cuộc đời ny phải uổng ph - Nửa đm, vọng gc vang tiếng t v Trong lng khch nỗi sầu v xt thương, tnh cảm chẳng kham chịu được.

 

CH THCH:

-     平南 Bnh Nam: một huyện của phủ Tầm Chu nằm bn Tầm Giang (Quảng Ty, TQ).

-     cao chiểm: gi lay động, thổi ở trn cao.

-     片帆 phiến hm: mảnh buồm, cnh buồm.

-     xao: khua, đập, gậy ngắn.

-     灘聲 than thanh: tiếng nước chảy từ bờ đất, thc nước.

-     初志 vi sơ ch: ring của lng mnh đ bị chia la (vi) từ thuở ban đầu.

-     tnh: cng với nhau, ngang nhau, cng ganh đua với nhau.

-     mạn: mặc cho, ty , sao cũng được, sng lớn, ho huyền, v ch.

-     客中 khch trung: trong lng khch.

-     悽愴 th sảng: buồn rầu, thương xt.

-     bất thăng tnh; tnh cảm, nỗi niềm khng kham nổi.

-     th lu: lầu hay vọng gc cc đồn lnh th.

 

 

HẾT

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com