trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

   

  

 

BƯỚC ĐẦU RA LM QUAN NH NGUYỄN

Ở BẮC H (1802-1804)

(Từ bi 61 đến bi 78)

 

 

Ba trăm năm nữa biết chăng,

Người đời ai sẽ khc thầm Tố Như?

 

 

 

 

 

 

 

Bi 69:

 

 

ĐỒNG LƯ LỘ THƯỢNG DAO KIẾN SI SƠN

       同廬路上遙見柴山

 

Si Sơn sơn thượng đa ph vn,         柴山山上多浮雲
Si Sơn sơn hạ thạch ln ln.             
柴山山下石磷磷
Đồng Lư lộ thượng ty kiều thủ,       
同廬路上西翹首
T sắc thương nhin lai chiếu nhn.  
秀色蒼然來照人
Lịch lịch lu đi thin ngoại kiến,      
歷歷樓臺天外見
Vi vi chung cổ nguyệt trung văn.      
微微鐘古月中聞
Thanh sam tẩu biến hồng trần lộ,       
青衫走編紅塵路
Vin hạc h tng nhận cựu ln?         
猿鶴何從認舊鄰

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

TRN ĐƯỜNG ĐỒNG LƯ NHN XA THẤY SI SƠN

 

Si Sơn trn ni my vương,

Si Sơn bn dưới nước tun đ by.

Đường Đồng Lư ngẩng nhn ty,

Mu xanh xinh đẹp chiếu ngay vo người.

Gc lầu trng r ngời ngời.

Giữa trăng chung trống vẳng lơi nhẹ nhng.

o xanh bụi đỏ khắp đng,

Lm sao vượn hạc nhận hng xm xưa?

 

DỊCH NGHĨA:

Ở trn ngọn ni Si Sơn c nhiều đm my nổi. Bn dưới ni Si, nước chảy luồng qua cc khe đ. Trn đường Đồng Lư ngẩng nhn về pha Ty, mu xanh tươi đẹp của ni rừng chiếu soi vo người. Nhn pha trời ngoi xa nhn thấy r rng cc lầu gc. Giữa nh trắng, nghe tiếng chung trống g nhẹ nhng. Mặc chiếc o mu xanh đi khắp con đường bụi hồng. Lm thế no để vượn v hạc nhận ra được người hng xm cũ.

 

CH THCH:

Đy l bi thơ được Nguyễn Du lm ra khi đang giữ chức Tri Phủ Thường Tn, nhận lệnh triều đnh ln trấn Nam Quan tiếp đn sứ nh Thanh (TQ) (1803) mời qua Việt Nam để phong vương cho Nguyễn Gia Long.

 

柴山  Si Sơn: tức ni Thầy ở Sơn Ty.
磷磷   ln ln: nước chảy qua cc khe đ.
翹首 kiều thủ: ngẩng đầu nhn ln.
秀色 t sắc: mu sắc xinh xắn, đẹp đẽ.
歷歷  lịch lịch: xem C.T bi 68.
微微  vi vi:  nhẹ nhng, mưa nhỏ.
青衫   thanh sam: chiếc o mu xanh của cc quan lại triều Nguyễn.
  biến: khắp cả, khắp chốn.
 

                       

 

  

Bi 70: 

 

 

ĐỒNG LUNG GIANG

同籠江

 

Đồng Lung giang thuỷ khứ du du,     同籠江水去悠悠
Kim cổ nhn sầu bất tr lưu.              
今古閒愁不住流
Sa chuỷ tn l phi bạch lộ,                 
沙嘴殘蘆飛白鷺
Lũng đầu lạc nguyệt ngoạ hn ngưu.
隴頭落月臥寒牛
Loạn sơn thu tiếp c thnh mộ,       
亂山翠接孤城暮
Thuỷ trc hn sinh tiểu điếm thu.      
水竹寒生小店秋
Tiện nhĩ d u tuỳ thuỷ khứ,              
羨爾野鷗隨水去
Ph sinh lao lục kỷ th hưu?               
浮生勞碌幾時休

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

SNG ĐỒNG LUNG

 

Về xa dng nước Đồng Lung,

Mối sầu tri mi chẳng ngừng xưa nay.

Lau tn mm ct c bay,

Tn trăng lạnh lẽo tru đy nằm g.

Thnh chiều tiếp ni xanh lơ,

Ma thu trc nước lạnh mờ qun con.

Thm như u lượn theo dng,

Đời bao lu hết bềnh bồng nhọc thn?

 

DỊCH NGHĨA:

Dng sng Đồng Lung nước chảy về chốn xa xăm. Mối sầu xưa v nay tri theo dng nước chẳng ngừng nghỉ. Nơi mm ct c những con c trắng bay trn đm lau sậy tn lụi. Pha đầu g đất, con tru nằm dưới nh trăng lạnh lẽo. Dy ni xanh biếc nhấp nh tiếp nối ta thnh lẻ loi vo cuối buổi chiều. Hng qun nhỏ vo ma thu c đm trc nước tỏa hơi lạnh. Thm muốn như loi chim u bay theo dng nước. Cuộc sống bềnh bồng nhọc nhằn bao giờ mới chấm dứt đy?
 

CH THCH:

  

 

同籠江  Đồng Lung giang: hay cn gọi l Lung giang tức sng Đồng Lung, l một nhnh của khc sng Đy nằm ở pha nam tỉnh Sơn Ty.
  chủy: mm sng, mm ct, mm chim.
  lũng: g đất cao.
亂山  loạn sơn: ni nhấp nh, lởm chởm.
   điếm: cửa hng, qun x.
   tiện:  thm muốn, ham thch, thừa thải, trn đầy
  nhĩ:  my, ngươi; như thế, như vầy; hoa nở nhiều.
勞碌    lao lục:  vất vả v bận rộn.
 

                       

 

        


 

 

Xem BI SỐ 71-72

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com