trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

  cựu giáo sư triết  Trung Học Ninh Ḥa (1973-1975)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Trăi
Ninh Ḥa (1975-1976)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Huệ
Tuy Ḥa, Phú Yên (1976-1984)

 

* Đă xuất bản :

 

  Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh (2006)

Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi

(chuyển lục bát và

chú giải, 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

BƯỚC ĐẦU RA LÀM QUAN NHÀ NGUYỄN

Ở BẮC HÀ (1802-1804)

(Từ bài 61 đến bài 78)

 

 

Ba trăm năm nữa biết chăng,

Người đời ai sẽ khóc thầm Tố Như?

 

 

 

 

 

 

 

Bài 65:

 

 

NGẪU HỨNG              (Bài 2)

         偶興                    (二)

 

Nhất lệ thiên nhai sái đoạn bồng,       一淚天涯灑斷蓬
La Phù giang thượng khởi thu phong.  
羅浮江上起秋風
Hoàng vân bạch thuỷ lưỡng tương chiếu,
黃雲白水兩相照
Cấp quản bi ti vạn bất đồng.                
急管悲絲萬不同
Lục xích câu my trường dịch dịch,       
六尺拘縻長役役
Tứ th́ phao trịch thái thông thông.        
四時拋擲太匆匆
Chinh hồng ảnh lư gia hà tại?               
征鴻影裏家何在
Ẩn ẩn Quỳnh vân am lưỡng phong.       
隱隱瓊雲三兩峰

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

HỨNG KHỞI T̀NH CỜ

 

Chân trời rơi lệ ĺa bồng,

Gió thu đă nổi trên gịng La Giang.

Theo nhau nước trắng mây vàng,

Tơ sầu, sáo nhặt chẳng cùng ḥa nhau.

Trói thân sáu thước mệt sao!

Bốn mùa thoi măi đưa nhau vội là.

Bóng hồng xa lượn: đâu nhà?

Mây Quỳnh mờ nhạt hai ba đỉnh ngàn.

 

DỊCH NGHĨA:

Nơi chân trời xa đă phải rơi lệ v́ ḿnh như cỏ bồng phải ĺa nơi chốn cũ. Trên sông La Phù gió thu bắt đầu nổi lên. Đám mây màu vàng và ḍng nước màu trắng vẫn theo nhau. Tiếng sáo gấp gáp, thổi nhặt và tiếng tơ sầu buồn vạn lần không ḥa cùng nhau. Tấm thân sáu thước bị ràng buộc làm lụng mệt nhọc măi. Bốn mùa qua đi như thoi đưa vội vàng. Bóng chim hồng bay đi nơi xa xôi, nơi đâu là nhà? Lờ mờ, thấp thoáng là đám mây Quỳnh trên hai ba ngọn núi thôi.

 

CHÚ THÍCH:

 

 

sái: vảy nước, tan ra, thong dong, tiêu sái.
  bồng:  xem C.T bài 8.
chiếu: soi chiếu, theo nhau, dựa theo, ánh sáng mặt trời.
急管 cấp quản: tiếng sáo thổi gấp gáp rất nhặt, rất dồn dập liền nhau.
ti:  tiếng tơ, tiếng dây đàn t́ bà hoặc đàn tranh làm bằng dây tơ tốt.
長役役  trường dịch dịch: vất vả, khổ nhọc luôn.
拋擲  phao trịch: con thoi ném đi ném lại trên khung cửi, ném đi. Đây chỉ thời gian đi mau như con thoi.
太匆匆  thái thông thông: rất là gấp gáp, vội vàng.
征鴻 chinh hồng: cánh chim hồng bay đi xa.
隱隱   ẩn ẩn: lờ mờ, mờ nhạt, thấp thoáng.
Quỳnh: đây chỉ Quỳnh Côi là quê hương của nhà thơ.
     

                       

 

 

  

Bài 66: 

 

 

THANH MINH NGẪU HỨNG

     清明偶興

 

Đông phong trú dạ động giang thành,   東風晝夜動江城
Nhân tự bi thê, thảo tự thanh.              
人自悲悽草自青
Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng,     
春日有身非少壯
Thiên nhai vô tửu đối thanh minh       
天涯無酒對清明
Thôn ca sơ học tang ma ngữ,              
村歌初學桑麻語
Dă khốc thời văn chiến phạt thanh.     
野哭時聞戰伐聲
Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn,              
客舍含愁已無限
Mạc giao mao thảo cận giai sinh.       
莫敎茅草近階生

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

HỨNG T̀NH CỜ VÀO TIẾT THANH MINH

 

Gió đông sớm tối lay thành,

Người buồn sầu thảm, cỏ xanh măi hoài.

Ngày xuân thân chẳng trẻ trai,

Thanh minh không rượu lai rai góc trời.

Đay, dâu học tiếng xóm người,

Ngoài đồng nghe khóc như hồi binh đao.

Chứa sầu quán khách xiết bao!

Chớ cho tranh cỏ mọc sao gần thềm!

 

DỊCH NGHĨA:

Suốt ngày đêm, cơn gió từ phía đông chuyển động thổi qua thành từ  bên sông. Người th́ cảm thấy ḿnh buồn bă c̣n cây cỏ vẫn xanh tươi. Những ngày mùa xuân, thân vẫn c̣n có đây nhưng chẳng c̣n trai trẻ. Ở chân trời xa vào tiết thanh minh không có rượu để đối ẩm. Những bài ca nơi xóm thôn đă giúp ta học hỏi được tiếng nói của những người trồng đay hoặc trồng dâu tằm. Ngoài cánh đồng vẫn c̣n nghe tiếng than khóc như hồi có chiến tranh. Ở nơi quán khách, ḷng chất chứa nổi sầu buồn vô cùng. Đừng để cho cỏ tranh mọc ở gần thềm nhà.

 

CHÚ THÍCH:

                

 

悲悽  bi thê: buồn da diết, buồn thảm.
村歌  thôn ca: những bài ca nơi thôn xóm của những người làm nông.
初學  sơ học:  sự học hỏi ban đầu.
桑麻  tang ma: dâu tằm và đay gai. Chỉ chung những người làm nghề nông.
含愁  hàm sầu: ngậm, chất chứa nỗi sầu.
莫敎  mạc giao: đừng cho, đừng sai khiến, chớ để cho.
     

                       

         


 

 

Xem BÀI SỐ 67-68

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com