trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

   

  

 

 

Bi 57:
 

 

LAM GIANG

    藍江

 

Thanh thần vọng Lam Giang,             清晨望藍江

Lam Giang trướng thu thuỷ.               藍江漲秋水

Ngư miết du khu lăng,                      魚鱉遊丘陵

Ngưu m m nhai sĩ.                           牛馬迷涯涘

Dĩ ngạn băng bạo li,                         圮岸崩暴雷

Hồng đo kiến kỳ quỷ.                        鴻濤見奇鬼

Nguy hiểm thắng nhn tm,                危險勝人心

Khuynh phc diệc thin .                  傾覆亦天意

Ng vọng Lam Giang đầu.                  我望藍江頭

Thốn tm thường chu chu.              寸心常惴惴

Thường khủng nhất thất tc,               常恐一失足

Cốt một v để chỉ.                              汨沒無底止

Như h thế giai nhn,                          如何世間人

Thừa hiểm bất tri u ?                         乘險不知畏

Khứ giả h thoa thao!                          去者何滔滔

Lai giả thượng vị dĩ.                           來者尚未已

Đế đức bản hiếu sinh,                         帝德本好生

N đắc trường như thị ?                      那得長如是

Nghĩ khu Thin Nhận sơn,                  擬驅千仞山

Điền bnh ngũ bch l.                       填平五百里

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

SNG LAM

 

Sng Lam sng sớm vời trng,

Thu sng Lam nước lớn rng chảy xui.

Mả g c giải lượn bơi,

Bến về lạc lối mất rồi ngựa tru.

Bờ sng sạt lở sấm o,

Sng to như thấy quỷ sao lạ đời!

Hiểm nguy hơn cả lng người,

Lật nghing sạt lở trời cả thi!

Đầu sng Lam ngng trng vời,

Ta đy lo lắng hi nơi tấc lng.

Sợ rằng sơ sẩy bước chn,

Chm su xuống đy chẳng dừng được thay!

Thế sao người ở đời ny,

Cưỡi trn hung hiểm chẳng hay sợ no!

Sao người đi cứ o o,

Chưa dừng đi lại biết bao nhiu người?!

ng trời vốn rất thương đời,

Cớ chi cứ để mi thi vậy ny?

Ni Thin Nhận muốn x ngay!

Lấp năm trăm dặm cho đầy mới thi!

 

 DỊCH NGHĨA:

 

Buổi sng sớm nhn về dng sng Lam. Vo ma thu nước sng Lam dng lớn. Con c giải bơi lượn trn cc g đất; tru ngựa lạc lối về bến sng. Bờ sng bị sạt lở vang ầm như tiếng sấm. Cơn sng lớn trng như lũ quỷ kỳ lạ v hiểm nguy hơn cả lng dạ con ngưởi! Việc sạt lở đều do của ng trời. Ta nhn về đầu dng sng Lam m tấc lng vẫn thường lo lắng hi sợ. Sợ nhất sẩy chn phải chm xuống tận đy sng! Thế sao người đời cứ cưỡi trn những hung hiểm chẳng biết sợ g! V sao họ cứ đi mi khng ngừng nghỉ? Cn kẻ đi đến cũng chưa thi! ng trời vốn thương cc loi trong đời cớ sao cứ để ko di mi như thế ny? Muốn x đẩy ni Thin Nhận để lấp bằng năm trăm dặm (dng sng Lam).
 

CH THCH:

   

 

清晨 thanh thần: buổi sớm mai, sng sớm.
魚鱉 ngư miết: c giải, một loại c ở sng.
涯涘 nhai sĩ: bến sng, bờ nước.
 băng:   sạt lở
鴻濤  hồng đo:  cơn sng to lớn, mạnh mẽ (hồng: mạnh, to, loi chim hồng lớn).
傾覆 khuynh phc: lật nghing, đảo lại.
惴惴 chy chy: lo lắng, sợ hi.
汨沒 cốt một: chm mất tăm, chm đắm.
擬驅 nghĩ khu: muốn xua đuổi, muốn x đẩy.
填平   điền bnh: lấp cho bằng phẳng, lấp bằng.
千仞山 Thin Nhận Sơn: dy ni nằm giữa huyện Hương Sơn (H Tĩnh) V huyện Thanh Chương (Nghệ An) ngăn sng Phố v sng Lam.
     

                       

                                     

  

Bi 58: 

 

 

ĐỘ LONG VĨ GIANG

      渡龍尾江

 

ĐỘ LONG VĨ GIANG

      渡龍尾江

 

Cố quốc hồi đầu lệ,                 故國回頭淚

Ty phong nhất lộ trần.           西風一路塵

Ti qu Long Vĩ thuỷ,             纔過龍尾水

Tiện thị dị hương nhn.          便是異鄕人

Bạch pht sa trung hiện,         白髮沙中見

Ly hồng hải thượng văn.        離鴻海上聞

Thn bằng tn khẩu vọng,       親朋津口望

Vị ng nhất trim cn.             為我一沾巾

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

QUA SNG LONG VĨ

 

Qu nh rơi lệ ngoảnh trng,

Một con đường bụi gi lồng pha ty.

Vừa qua Long Vĩ sng ny,

Đ l khch lạ chốn đy qu người.

Tc by bi ct bạc phơi,

La bầy nghe vọng ngoi khơi tiếng hồng.

Người thn cửa bến ngng trng,

V ta mắt ướt lưng trng đẫm khăn!

 

DỊCH NGHĨA:

Ngoảnh lại nhn về qu nh nước mắt lưng trng. Gi ty nổi ln thổi vo con đường đi dấy bụi bặm. Vừa đi qua sng Vĩ đ trở thnh khch nơi qu người. Giữa bi ct phơi by mi tc đ bạc. Nghe tiếng chim hồng la bầy trn biển khơi. Những bạn b thn thch ngng trng theo từ cửa bến sng, khăn lau đẫm lệ rơi v ta.
 

CH THCH:

  

 

  Cu 2: trong bi thơ ny v nhiều bi thơ trước, Nguyễn Du vẫn thường đề cập hnh tượng gi ty c lẽ để m chỉ sự trổi dậy của triều Ty Sơn lm thay đổi v ảnh hưởng đến bao người trong đ c đại gia đnh Tố Như.
   ti:  vừa qua, vừa rồi, mới vừa xong.

龍尾

 Long Vĩ:  tn khc sng của nhnh Lam Giang gần qu Nguyễn Du nằm từ nguồn đến Ng Ba phủ Hưng Nguyn gọi l Long Vĩ Giang.
hiện: m của kiến, chỉ sự phơi by, lộ r ra, hiện ra.
津口 tn khẩu: cửa sng, cửa bến.
     

                       

         


 

 

Xem BI SỐ 59-60

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com