trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

Bài 55:
 

 

ĐỐI TỬU

對酒

 

Phu toạ nhàn song tuư nhăn khai,     趺坐閒窗醉眼開
Lạc hoa vô số há thương đài.          
落花無數下蒼苔
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu,         
生前不盡樽中酒
Tử hậu thuỳ kiêu mộ thượng bôi?     
死後誰澆墓上杯
Xuân sắc tiệm thiên hoàng điểu khứ, 
春色漸遷黃鳥去
Niên quang ám trục bạch đầu lai.      
年光暗逐白頭來
Bách kỳ đăn đắc chung triêu tuư,       
百期但得終朝醉
Thế sự phù vân chân khả ai.
              世事浮雲真可哀

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

TRƯỚC CHÉN RƯỢU

 

Ngồi nhàn bên cửa mờ say,

Rêu xanh hoa rụng rải đầy nhiều nơi.

Sống không uống chén rượu vơi,

Chết rồi trên mộ ai người rót đây?

Sắc xuân dần đổi, oanh bay,

Tháng năm ngầm thúc đầu này bạc phơi.

Trăm năm suốt buổi say vùi,

Thật buồn mây nổi chuyện đời biết bao!

 

DỊCH NGHĨA:

Ngồi xếp chân trước cửa sổ, mắt bị hơi rượu làm cho mờ khi nh́n. Có rất nhiều cánh hoa rơi rụng xuống đám rêu xanh. Những khi c̣n sống không uống cho cạn chén rượu để khi chết rồi lấy ai là kẻ tưới chén rượu lên mồ cho đây? Cảnh sắc mùa xuân thay đổi dần, loài chim oanh đă bay đi. Tháng năm ngầm thôi thúc, đuổi theo mái đầu bạc trắng. Trăm năm trong đời chỉ mong được suốt cả ngày say vùi. Chuyện đời như đám mây trôi nổi, thật đáng buồn thương.


CHÚ THÍCH
:

  

 

趺坐  phu tọa: ngồi xếp chân lại như kiểu kiết già, ngồi khoanh chân.
醉眼開   túy nhăn khai:  mắt mở ra khi say chỉ thấy lờ mờ.
  kiêu:  rót, tưới.
漸遷   tiệm thiên:  thay đổi dần dà.
黃鳥 hoàng điểu: chim vàng anh, ta quen gọi là chim oanh.
終朝  chung triêu: từ sáng đến tối, suốt ngày.
可哀   khả ai: đáng buồn thương, đáng thương xót.
     

                      

  

Bài 56: 

 

 

KHAI SONG

 

Môn tiền yên cảnh cận như hà?       門前煙景近如何

Nhàn nhật khai song sinh ư đa.        閒日開窗生意多

Lục nguyệt bồi phong bằng tỉ địa,    六月培風鵬徙地

Nhất đ́nh tích vũ nghĩ di oa.            一庭積雨蟻移窩

Thanh chiên cựu vật khổ trân tích,   青氈舊物苦珍惜

Bạch phát hùng tâm không đốt ta.     白髮雄心空咄嗟

Tái bệnh thượng tu điều nhiếp lực,   再病尚須調攝力

Bất tri thu tứ đáo thuỳ gia?               不知秋思到誰家

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

MỞ CỬA SỔ

 

Trước nhà cảnh đẹp thế nào?

Mở ra niềm sống biết bao ngày nhàn,

Nửa năm đạp gió: chim bằng,

Sân mưa nước đọng kiến hang chuyển dời.

Nệm xanh vật quư tiếc thôi!

Tấm ḷng mạnh mẽ than ôi bạc đầu.

Chưa lành bệnh trở lại đau,

Ư thu chẳng biết nhà nào ghé đây!?

 

DỊCH NGHĨA:

 

Trước cửa nhà, cảnh sắc tươi đẹp gần đây ra sao rồi? Ngày nhàn rỗi, mở cửa sổ thấy niềm sống tràn trề. Suốt sáu tháng, chim bằng đạp gió di chuyển khắp mặt đất. Một sân đọng nước mưa khiến loài kiến phải dời hang đi. Chiếc nệm xanh là vật cũ quư giá phải lo giữ. Tấm ḷng hăng hái mạnh mẽ chỉ c̣n là tiếng than thở suông khi đầu tóc đă bạc. Bệnh cũ trở lại lo chữa trị cho có sức lực. Không biết là ư tứ mùa thu đă đến nhà của ai đây?

 

CHÚ THÍCH:

                            

 

煙景 yên cảnh: cảnh sắc đẹp đẽ, tháng ngày tươi đẹp.
生意 sinh ư: niềm sống, sức sống.
培風 bồi phong: hay c̣n đọc là bằng phong nghĩa là đạp lên, chồng lên, cưỡi lên gió.
bằng: loài chim lớn, săi cánh rộng có thể bay xa ngh́n trùng.
徙地 tỉ địa: dời vùng ở, di chuyển khắp mặt đất.
青氈  thanh chiên: nệm xanh. Do tích Vương Kiến Chi, một nhà nho đời Tấn bị kẻ trộm vào nhà lấy cắp. Ông ta bảo: “Lấy ǵ th́ lấy đừng lấy cái nệm (đệm) xanh của ta”. Đây chỉ cốt cách nhà nho thanh bạch.
咄嗟 đốt ta:  tiếng than thở: chao ôi, than ôi, trời ơi…
珍惜 trân tích: tiếc nuối đồ quư giá.
調攝  điều nhiếp: điều ḥa, nuôi dưỡng, điều dưỡng.
     

                       

         


 

 

Xem BÀI SỐ 57-58

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com