trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

Bài 23:

 

 

VỊ HOÀNG DOANH

渭潢營

 

Vị Hoàng giang thượng Vị Hoàng doanh, 渭潢江上渭潢營
Lâu lỗ sâm si tiếp thái thanh.
                樓櫓參差接太青
Cổ độ tà dương khan ẩm mă,
                古渡斜陽看飲馬
Hoang giao tĩnh dạ loạn phi huỳnh.
        荒郊靜夜亂飛螢
Cổ kim vị kiến thiên niên quốc,
             古今未見千年國
H́nh thế không lưu bách chiến danh.
      形勢空留百戰名
Mạc hướng Thanh Hoa thôn khẩu vọng,
莫向清華村口望

Điệp Sơn bất cải cựu th́ thanh.              疊山不改舊時青

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:


DOANH TRẠI VỊ HOÀNG

 

Bên sông doanh trại Vị Hoàng,

Nhấp nhô cḥi gác nối tầng trời không.

Chiều xem ngựa uống bến sông,

Đồng hoang đêm vắng chập chùng đốm bay.

Nước chưa ngàn tuổi xưa nay!

Tiếng trăm trận đánh c̣n đây bóng h́nh.

Thanh Hoa cổng xóm chớ nh́n,

Màu xanh núi Điệp như in thủa nào!

 

DỊCH NGHĨA:

Ở trên bờ sông Vị Hoàng có doanh trại Vị Hoàng. Các cḥi canh gác cao nhấp nhô nối tiếp với bầu trời trong vắt rộng lớn. Vào buổi chiều tà, nơi bến thuyền xưa nh́n xem lũ ngựa uống nước. Khi đêm thanh vắng, nơi cánh đồng hoang gần thành tŕ, đàn đóm bay chập chùng, loạn xạ. Nước ngàn năm tuổi chưa hề thấy từ xưa đến nay. Chỉ c̣n giữ lại bóng h́nh và tiếng tăm của trăm trận chiến. Chớ trông về cửa ngơ của thôn Thanh Hoa nữa, dăy núi Điệp vẫn c̣n như in, không thay đổi màu xanh thủa nào.


CHÚ THÍCH:

 

渭潢江 Vị Hoàng Giang: sông nằm ở trấn Sơn Nam (Nam Định). Trên bờ sông có doanh trại đóng quân nhằm ngăn chặn quân địch từ đàng trong ra đàng ngoài và ngược lại. Năm 1976, quân Tây Sơn do Nguyễn Hữu Chỉnh đi từ cửa ngược ḍng sông tiến chiếm. Bài thơ này ra đời trong cảnh đó cùng với tâm trạng của Tố Như chứng kiến sự đổi thay.
樓櫓  lâu lỗ: cḥi canh gác của các đồn quân.
參差  sâm si:  lô xô, lố nhố, nhấp nhô.
tiếp: kết nối, tiếp nối, nối liền.
太青  thái thanh: bầu trời trống không trong vắt.
古渡  cổ độ: bến đ̣, bến xưa.
荒郊  hoang giao:   (giao: là cánh đồng hoặc vùng gần thành) cánh đồng hoang gần thành tŕ.
形勢  h́nh thế: dáng vẻ cao thấp, xa gần.
不改  bất cải: không thay đổi.
     

 

 

 

 

  

Bài 24:

 

 

ĐỘ PHÚ NÔNG GIANG CẢM TÁC

 渡富農江感

 

Nông thuỷ đông lưu khứ,          農水東流去
Thao thao cánh bất hồi.
           滔滔更不回
Thanh sơn thương văng sự,
       青山傷往事
Bạch phát phục trùng lai.
          白髮復重來
Xuân nhật thương thuyền hợp,
    春日商船合
Tây phong cổ lũy khai.
              西風古壘開
Du nhân vô hạn cảm,
                 遊人無限感
Phương thảo biến thiên nhai.
      芳草遍天涯

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:


CẢM TÁC KHI QUA SÔNG PHÚ NÔNG

 

Phú Nông nước chảy về đông,

Xuôi ḍng cuồn cuộn mênh mông chẳng về!

Non xanh chuyện cũ tái tê,

Chừ quay trở lại tóc th́ bạc phau.

Thuyền buôn xuân họp cùng nhau,

Lũy xưa cửa mở thổi vào gió tây.

Người đi thương cảm chất đầy,

Chân trời khắp chốn cỏ bày thơm tho.

 

DỊCH NGHĨA:

Nước sông Phú Nông chảy xuôi về hướng đông. Nước sông mênh mông chảy cuồn cuộn không quay trở về. Ngọn núi xanh kia khiến ta thương cảm nghĩ đến chuyện cũ. Bây giờ mái đầu đă bạc phơ lại quay trở về nơi đây. Ngày xuân các thuyền buôn họp đông đảo. Lũy thành xưa cửa mở gió tây thổi vào. Người đi xa ḷng thương cảm không nguôi. Khắp chân trời, cỏ thơm bày nơi nơi.


CHÚ THÍCH:

 

 

富農江 Phủ Nông Giang: thường gọi là sông Nông hoặc sông Luộc nằm giửa hai tỉnh Thái B́nh và Hải Hưng.
滔滔  thao thao: nước cuồn cuộn chảy, nước mênh mông.
  thương: đau thương, xót xa, thương cảm, đau tái tê.
hợp: tập hợp, họp nhau lại, tập trung đông đảo.
無限感 vô hạn cảm: cảm thương không nguôi.
   biến: khắp nơi, dàn trải.
     

          

                   

             


 

 

 

 

Xem BÀI 25 - 26

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com