trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIÊN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 15:

 

THU DẠ    (Bài 1)

 

           (一)

 

Phồn tinh lịch lịch lộ như ngân,               繁星歷歷露如銀
Đông bích hàn trùng bi cánh tân.
            東壁寒虫悲更辛
Vạn lư thu thanh thôi lạc diệp,
                萬里秋聲催落葉
Nhất thiên hàn sắc tảo phù vân.
             一天寒色掃浮雲
Lăo lai bạch phát khả liên nhữ,
              老來白髮可憐汝
Trú cửu thanh sơn vị yếm nhân.
              住久青山未厭人
Tối thị thiên nhai quyện du khách,
          最是天涯倦遊客
Cùng niên ngọa bệnh Tuế Giang tân.
      窮年卧病歲江

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

ĐÊM THU

 

Sao đầy ánh bạc móc sương,

Tường đông trời lạnh đau thương thêm buồn.

  Tiếng thu rụng lá muôn trùng,

Một trời dáng lạnh xua tầng mây trôi.

Thương ḿnh tóc bạc già rồi!

Non xanh ở măi chưa thôi chán người.

Khách xa mệt mỏi góc trời,

 Suốt năm bến Tuế bệnh thôi nằm hoài.

 

DỊCH NGHĨA:

Sao trời dày đặc, sương móc khắp nơi óng ánh như bạc. Vách tường phía đông, loài côn trùng lạnh lẽo, tiếng đau thương thêm nhiều hơn. Tiếng thu từ muôn trùng thôi thúc lá cây rơi rụng. Một bầu trời dáng vẻ lạnh ngắt xua đi đám mây trôi nổi. Tuổi già đă đến, tóc bạc trắng nên khá thương cho ḿnh. Ở chốn núi xanh đă lâu ngày mà núi vẫn chưa chán chê người ở! Mệt nhất là kẻ làm khách trọ nơi xa xôi ở góc trời suốt cả năm nằm bệnh măi bên bờ sông Tuế.


CHÚ THÍCH:

 


 

繁星  phồn tinh: sao đầy khắp nơi.
更辛  cánh tân: lại thêm đau thương, khổ sở.
寒色  hàn sắc: vẻ lạnh lẽo; đây dáng vẻ của bầu trời thu trong vắt và buốt lạnh.
   tảo: xua đi, phủi, quét dọn, gom lại.
    nhữ: mày, người, anh; có khi dùng để nói với chính ḿnh như là một đối tượng.
  yếm:  chán chê, chán nản.
倦遊客 quyện du khách: người ở nơi đất khách quê người xa xôi với tâm trạng mệt mỏi.
     

 

 

 

 

 

 

Bài 16:

 

 

THU DẠ    (Bài 2)

 

            (二)

 

 

Bạch lộ vi sương thu khí thâm,               白露爲霜秋氣深
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm.    
 江城草木共蕭森
Tiễn đăng  độc chiếu sơ trường dạ,
        剪燈獨照初長夜
Ác phát  kinh hoài mạt nhật tâm.
            握髮驚懷末日心
Thiên lư giang sơn tần trướng vọng,
       千里江山頻悵望
Tứ thời yên cảnh độc trầm ngâm.
           四時煙景獨沉吟
Tảo hàn dĩ giác vô y khổ,
                      早寒已覺無衣苦
Hà xứ không khuê thôi mộ châm.
           何處空閨催暮

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

ĐÊM THU

 

Hơi thu móc trắng làm sương,

    Cây thành xơ xác, cỏ sông úa tàn.

           Soi đèn, khêu bấc đêm sang,

Ngày tàn búi tóc miên man trong ḷng.

  Buồn trông ngàn dặm non sông,

  Một ḿnh đắm cảnh khói dâng bốn mùa.

Lạnh về không áo khổ chưa!

Cô nàng đập vải chiều khua chốn nào.

 

DỊCH NGHĨA:

Những hạt móc trắng đă làm thành làn sương; hơi hướng mùa thu rất sâu lắng. Cỏ cây bên sông và thành quách đều chung nhau sự vắng vẻ và úa tàn. Một ḿnh khêu ngọn đèn khi đêm dài bắt đầu. Búi làn tóc lại, thường vẫn lo nghĩ trong ḷng về ngày tháng tàn phai. Buồn bă nh́n ngàn dặm non sông. Một ḿnh ch́m đắm trước cảnh khói mây bốn mùa. Trời mới chớm lạnh đă thấy rằng không có áo là khổ. Ở nơi nào trong buổi chiều tà có tiếng đập vải của người con gái pḥng the?

 

CHÚ THÍCH:

 

 

     
秋氣深  thu khí thâm: (thâm: sâu kín, muộn màng) Không khí mùa thu (hoặc hơi thu) rất sâu lắng.
  cộng: cùng nhau, gộp lại, cộng lại.
蕭森   tiêu sâm: vắng lặng, tàn úa, xơ xác, phai tàn.
初長夜 sơ trường dạ: bắt đầu đêm dài.
握髮  ác phát: búi lại tóc, cột lại tóc.
驚懷  kinh hoài: thường vẫn lo nghĩ, nhớ lại.
末日 mạt nhật: ngày đă hết, ngày tàn, cuối ngày.
沉吟  trầm ngâm: ch́m đắm, mê mải, miên man không dứt ra được.
空閨 không khuê: người thiếu nữ chưa chồng.

 

                  

             


 

 

 

 

Đón xem BÀI 17 - 18

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com