trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


THANH-HIN THI-TẬP

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

   

  

 


 

Bi 13:

 

XUN DẠ

 

 

 

 

Hắc dạ thiều quang h xứ tầm?           黑夜韶光何處尋
Tiểu song khai xứ liễu m m.
          小窗開處柳陰陰
Giang hồ bệnh đo kinh thời cửu,
       江湖病到經時久
Phong vũ xun ty nhất dạ thm.
         風雨春隨一夜深
Ky lữ đa nin đăng hạ lệ,
                   羈旅多年燈下淚
Gia hương thin l nguyệt trung tm.
  家鄉千里月中心
Nam Đi thn ngoại Long Giang thủy,
南臺村外龍江水
Nhất phiến hn thanh tống cổ cm (kim).
一片寒聲送古今

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

ĐM XUN

 

Đm đen no thấy nh xun?

Mở ra dng liễu tối sầm qua song.

Bệnh hoi, từng trải hồ sng,

Xun theo mưa gi chập chng thu đm.

Trọ lu, tun lệ bn đn,

Qu nh ngn dặm trăng ln giữa lng!

Nam Đi ngoi xm dng Long,

Một vầng đưa tiễn lạnh lng xưa nay.

 

 

DỊCH NGHĨA:

Đm tối đen, no tm thấy đu nh sng ma xun tươi đẹp qua khung cửa sổ nhỏ mở ra chỉ thấy bng dng cy liễu tối mờ. Bước đường sng hồ, phải trải qua những cơn bệnh lu ngy. Gi mưa xun theo nhau trong đm su ht. Trọ nơi đất khch đ nhiều năm rơi lệ dưới nh đn. Từ trong tm khảm vẫn thấy vầng trăng ở qu hương ngn dặm. Nơi đy c Long Giang ở ngoi thn Nam Đi. Một mảnh (trăng) mỏng v m thanh (dng sng) buốt lạnh đưa tiễn xưa v nay.


CH THCH:

 

 

韶光 thiều quang: nh sng tươi đẹp, nh sng ma xun.
陰陰  m m: u m, tối tăm.
cửu: lu ngy, dn gian c cu lu ngy chy thng đến hồi trn lu.
江湖  giang hồ: sng hồ, chỉ những bước đường phiu bạt, lăn lộn khổ cực trong cuộc sống; người ở ẩn khng ra lm quan.
羈旅  ky lữ: sống nhờ nơi đất khch hay nh trọ.
龍江 Long Giang: tức dng sng Lam ở H Tĩnh, qu Nguyễn Du, cn c tn l Thanh Long Giang.
中心 trung tm: ở giữa, trong tm hồn, trong lng.
     

 

 

 

 

 

Bi 14:

 

THU CH

 

 

 

 

Tứ th hảo cảnh v đa nhật,                 四時好景無多日
Phao trịch như thoa hon bất hồi.
       拋擲如梭喚不回
Thin l xch thn vi khch cửu,
         千里赤身為客久
Nhất đnh hong diệp tống thu lai.
       一庭黃葉送秋來
Lim thuỳ tiểu cc ty phong động,
     簾垂小閣西風動
Tuyết m cng thn hiểu gic ai!
         雪暗窮村曉角哀
Tr trướng lưu quang thi bạch pht,
  惆悵流光催白髮
Nhất sinh u tứ vị tằng khai.
                 一生幽思未曾開

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

THU ĐẾN

 

t ngy cảnh đẹp bốn ma,

Chẳng quay trở lại, thoi đưa đi rồi!

Thn chy ngn dặm qu người,

Một sn thu tiễn vng tươi l by.

Gi ty, gc nhỏ rm lay,

No nề ci sớm, tuyết bay mịt mờ.

Buồn ngy tri tc bạc phơ,

Một đời ngẫm nghĩ bao giờ gỡ ra?

 

DỊCH NGHĨA:

Bốn ma trong năm những cảnh sắc đẹp đẽ khng được nhiều ngy. Chẳng quay trở lại, (thời gian) như con thoi đ nm xuống đi rồi! Nơi xa ngn dặm, tấm thn trơ trọi lm khch (qu người) đ lu rồi. Một sn đưa tiễn l vng cho ma thu đến. Gi ty lm lay động bức rm nơi gc nhỏ. Tuyết rơi m mịt nơi thn xm ngho nn, tiếng t v lc trời sớm sao no nề. Buồn b thấy thời gian như nước chảy thi thc tc bạc phơ. Nghĩ lại một đời người mối u sầu chưa từng được gỡ ra.

 

CH THCH:

                

Ch thch:
 

拋擲 phao trịch: nm xuống, nm bỏ đi.
  thoa: con thoi dệt vải.
赤身 xch thn: thn trơ trọi, đơn độc.
簾垂  lim thy: rm bung rủ xuống.
窮村  cng thn: thn ngho, xm vắng.
   gic: sừng tru hoặc b dng lm t v, lm ci để thổi.
惆悵 tr trướng: buồn rầu.
流光 lưu quang: thời gian như nước chảy.
幽思 u tứ: nghĩ ngợi thm trầm, suy nghĩ su.
     

 

 


 

 

 

 

Xem BI 15 - 16

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com