trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

  

 


Thng Ba Ma Xun Mới

DƯƠNG ANH SƠN

Tranh: LL Huyền Chiu

 

I

 

Thng ba ma xun mới,

Vẫn chưa thấy mặt trời.

Đường hầm di v tận,

V tận cả mấy đời.

 

Đếm ngy rồi đếm thng,

Biết bao ma xun tri.

Hầm tối tăm mờ mịt

Đường lầy lội xa xi.

 

Người đi qu mệt nhọc,

Tội nghiệp bao kiếp người.

Tội cho non, cho nước,

Lng người sao tả tơi!

 

II

 

Thng ba ma xun mới,

Th dữ đội lốt người.

Vuốt nanh thm bn nhọn,

X nt bao cuộc đời!

 

Lũ người la đi trước,

Lũ th gầm gừ sau.

Hồn va người tan tc,

Trời cao hỡi trời cao!

 

Đường hầm nhiều khc quanh,

Đi hoi trở lại mi.

Bước đi cứ lầm lũi,

Bao giờ thấy trời xanh!?

 

III

 

Thng ba ma xun mới,

Con người đi thụt li.

Tm hồn chừ hoang vắng.

Ma xun no yn vui?

 

Thng ba ma xun mới,

Đi mắt d dẫm tm.

Thấp thong cht nh sng,

Tỏa chy từ con tim.

 

Thng ba ma xun mới,

Đằng đẳng con đường đi.

Loi th thnh ma quỷ,

Loi người ha cuồng si !

 

 

 

 

 

 

 

DƯƠNG ANH SƠN
Si Gn, 2/ 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com