trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Dương Anh Sơn


Dương Anh Sơn


      Gio Sư Triết học
    Trung học Ninh Ha
   Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v chuyển
 dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch v ch giải 2009)

Hiện sống tại Si Gn.
 Truyện/Ty Bt

 
  Thư Gởi Người Em
     Ninh Ha
 
 
Người Em Thời Gian
                           
 
 

T


 

 Phng thơ của
TrầnThị Minh Nguyệt

"Chiếc Xch Đu
    Gy, Chiều Tan".
"Sao Nối Mi Tnh
    Ngy".
 
" Đổi ".        
"Qua Trường Cũ "
                     

 


 Thơ VƯƠNG DUY
    Dương Anh Sơn
    chuyển Lục Bt

  Lời Tiễn Xun
  Chia Tay Em Gi
                        

 
  


 

                       

Phng t Qua Trường Cũ " của
Trần Thị Minh Nguyệt

                  

 

 

- Hm nay truờng cũ gh qua,

Lớp xưa nhn lặng, xt xa bời bời

Vn v cnh phượng đỏ tươi,

Lm sao thấu hết lời thương cho vừa.

 

- Hm nay thăm mi trường xưa,

Đu cn giy pht vui đa bn nhau.

Chia me, cốc, ổi lao xao,

Qu ăn, cuời giỡn ngọt ngo mi thi.

 

Hm nay b bạn đu rồi,

Thầy c yu dấu ở nơi chốn no?

Lng nghe thương nhớ biết bao!

Nhn truờng, nhn lớp nao nao chẳng dừng!

 

Trng cnh phuợng vi rưng rưng,

Nghe bao nuối tiếc vấn vương ngập trn.

Ngy hồng kỷ niệm vang vang,

Chao i thương nhớ v vn khng ngui.

 

 

Dương Anh Sơn
SiGn 22.2.2004

 

 

      Q u a  Tr ư ờ n g  C ũ

         

Hm nay qua trường cũ
Lặng nhn lớp học xưa
Vn v cnh phượng đỏ
buồn thương ni sao vừa .

Hm nay thăm trường cũ
u giy pht vui đa
Th thầm chia mắc me
Khc khch khi ăn qu .

Hm nay qua trường cũ
Khng cn bng thầy yu
Bạn nhỏ ti đu rồi ?
Sao ci lng rưng rưng .

Hm nay thăm trường cũ
Nghe nuối tiếc ngập trn
Biết tm đu ngy thơ
Ngy hồng sao chng qua .

Hm nay qua trường cũ
Ti tm trong dư m
Bao kỷ niệm vang vang
i! thương nhớ v ngần .


 


    Trần Thị Minh Nguyệt

    
    
 Ninh Ha 1976