Cầu Sắt Sông Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thành
trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

  

 Phỏng thơ:
Người Đàn Bà Chạy Ngược Thời Gian
của Trần Thị Minh Nguyệt

 

 

 


Xưa là lệ đẫm sân trường,

Giờ thành ḍng suối nhớ thương muôn đời.

 Tặng Nguyệt

 

Chiếc xe hơi trắng từng ngày,

Lướt êm ả bỏ xuống đây một người.

Trường đời nào có êm xuôi,

Mặt cô lo lắng chơi vơi đường dài.

Áo quần tươm tất - mệt nhoài !

Vở ôm, trường quận miệt mài tháng năm.

Đạp xe - quần áo trắng ngần,

Giỏ xe : khuôn mặt quen thân chất đầy:

Ninh Khang, Phê, Trí…., các thầy :

Thầy Song, thầy Thọ, thầy Trai, Cô Đàm….

Nước mặt té trượt sách mang,

Xa xôi chạy ngược thời gian về t́m.

Trường đời đâu được lướt êm,

Không c̣n mái tóc xanh mềm thuở nao !

Ôm gh́ trường cũ phượng chào,

Nghe nhưn bài giảng xôn xao sân trường.

Lệ tuôn đẫm ướt vấn vương,

Trường xưa, lờp cũ nhớ thương muôn đời.

 

 

 

 

 Dương Anh Sơn

 

Sài G̣n 8/5/2008

(nhân đọc Đặc San 5 Năm của
ninh-hoaDOTcom)

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com