trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


NAM TRUNG TẠP NGÂM

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

 


DƯƠNG ANH SƠN                                  NAM TRUNG TẠP NGÂM

 

(CHUYỂN LỤC BÁT)

 

 

 

有形徒役役
無病故搆搆
回首藍江浦
閒心謝白鷗

(秋至)

 

 

Hữu h́nh đồ dịch dịch,

Vô bệnh cố câu câu.

Hồi thủ Lam-Giang phố,

Nhàn tâm tạ bạch âu.

(Thu chí)

  NAM TRUNG TẠP NGÂM  

南中雜吟

(1804-1812)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem Vài Nét Về
NAM TRUNG TẠP NGÂM

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com