trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


NAM TRUNG TẠP NGÂM
(Tập 02)

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

  

 

 

 

Bài 35:
 

 

Y NGUYÊN VẬN KƯ THANH

OAI NGÔ TỨ NGUYÊN
 

  依元吳四元

 

 

Nhất dạ tây phong đáo hải mi,              一夜西風到海
Đồng niên giao nghị thượng y y.           童年交誼
依依
Đại canh hữu thiệt sinh thường túc,      
生常足
Khứ quốc hà tâm lăo bất qui?               去國何心老不歸
Tiêu khát nhật tăng Tư Mă bệnh,          
渴日司馬病
Mộng hồn dạ nhập Thiếu Lăng thi.         夢魂夜入少

Lâm giang vị cảm đề Anh Vũ,               
江未敢題鸚鵡
Hoàn hữu Trung nguyên nhất đại nhi.    
有中原一大兒

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

GỬI ÔNG NGÔ TỨ NGUYÊN Ở THANH

OAI THEO NGUYÊN VẬN

 

Một đêm bờ biển gió tây,

T́nh bè bạn vẫn như ngày thơ xưa.

Sống bằng lưỡi đủ thay bừa,

Ḷng già xa xứ sao chưa về nào?!

Tương Như “bệnh khát” tăng cao,

Thiếu Lăng hồn mộng thơ vào đêm hôm.

Chưa làm “Anh vũ” bên sông,

Bởi nhà thơ lớn có Trung nguyên rồi.

 

DỊCH NGHĨA:

Một đêm gió từ phía tây đến bờ biển. T́nh cảm bạn bè qua lại từ những ngày c̣n ấu thơ vẫn c̣n như xưa. Anh lấy lưỡi thay cho việc cày bừa, đời sống vẫn thường no đủ. C̣n tôi tấm ḷng đă già đi xa quê hương sao không quay về? Bệnh “tiêu khát, cần nước” như chàng Tư Mă Tương Như ngày càng tăng thêm. Đêm đêm hồn mộng (của tôi) vẫn nhập vào những vần thơ của Thiếu Lăng. Đến bên sông chưa thể đề bài thơ “Anh vũ” v́ rằng nơi Trung nguyên đă có anh là nhà thơ lớn rồi!

 

CHÚ THÍCH:

        

                  

 

  Thanh Oai: là tên huyện Hà Đông gần thành Thăng Long. C̣n Ngô Tứ Nguyên chưa rơ là nhân vật như thế nào. Có lẽ đây là một nhân vật rất có tài về thơ phú khiến Tố Như khâm phục.
  hải mi: bờ biển có cỏ mọc ven bờ.
交誼  giao nghị: mối giao hảo với nhau.
依依   y y: vẫn như cũ, vẫn như xưa, dáng mềm mại.
   đại: thay thế, thay đổi.
去國  khứ quốc:  đi xa, xa quê hương.
  tiêu khát: rất cần đến nước; bệnh của những người thường đổ mồ hôi và khát nước.
司馬  Tư Mă:  tức Tư Mă Thương Như người Thành Đô đời nhà Hán (T.H) có bệnh “cần nước” (tiêu khát). Tương Như nổi tiếng với bài “Phượng cầu hoàng” làm Trúc Văn Quân mê mẩn bỏ nhà đi theo…
  Thiếu Lăng: tức Đổ Phủ, nhà thơ lớn của Trung Hoa đời Đường.
鸚鵡  Anh Vũ: băi cát bồi giữa sông Trường Giang bên Trung Hoa thành Vũ Xương được nổi tiếng nhờ bài thơ của Thôi Hiệu với câu: “Phương thảo thê thê Anh Vũ châu” (Cỏ thơm vẫn tốt tươi trên băi cát bồi Anh Vũ…). Lư Bạch là một nhà thơ phóng khoáng được xem là một “Thi tiên” (ông tiên trong làng thơ) khi đọc bài thơ Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu (đời Đường Huyền Tông) quá tuyệt vời nên không đề thơ lên vách lần nữa.
中原  Trung nguyên: các cụ xưa thường bắt chước bên Trung Hoa gọi vùng châu thổ sông Hồng ngoài Bắc là Trung Nguyên giống như người Hoa gọi vùng châu thổ của sông Dương Tử.

 

 

 

Bài 36:  

 

 

NỄ GIANG KHẨU HƯƠNG VỌNG

 

    瀰江口鄉望

 

 

Vọng vọng gia hương tự nhật biên,       望望家鄉
Hoành Sơn chỉ cách nhất sơn điên.
     山只一山
Khả liên quy lộ tài tam nhật,               
三日
Độc băo hương tâm dĩ tứ niên.
           郷心已四年
Yến Đảo thu hàn thanh nhập hải,
         秋寒青入海
Nễ Giang triều trướng bạch hàm thiên. 瀰江
白涵天
Ngoại châu kim dữ ngô châu biệt,        外州今
吾州别
Khán khán nhân phong bất tự tiền.        看看人風不

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

TRÔNG NGÓNG QUÊ HƯƠNG TỪ CỬA SÔNG NỄ

 

Quê nhà trông ngóng ven trời,

Hoành Sơn một đỉnh mà thôi cách ĺa.

Chỉ vừa ba bữa đường về,

Bốn năm ôm tấm ḷng quê riêng ḿnh.

Biển thu đảo Yến lạnh xanh,

Triều dâng sông Nễ trắng loang ánh trời.

Châu ngoài nay khác châu tôi,

Không như trước nữa thói người hăy xem!

 

DỊCH NGHĨA:

Trông ngóng về quê nhà xa như là kề bên mặt trời. Chỉ cách ngăn bởi dăy Hoành Sơn một đỉnh núi cao thôi. Khá thương thay cho con đường về chỉ vừa ba ngày là đến nơi. Vậy mà phải ôm nỗi nhớ quê hương trong ḷng đă bốn năm nay cho riêng ḿnh! Vào mùa thu, đảo Yến lạnh lẽo in sắc xanh xuống mặt biển. Khi thủy triều dâng lên, ḍng sông Nễ chứa đựng ánh mặt trời trắng xóa. Vùng ngoài nay đă khác biệt với vùng của ta. Hăy nh́n xem thói tục con người (ở đây) cũng không như ngày trước.


CHÚ THÍCH:

 

 

瀰江  Nễ Giang: c̣n gọi là sông Ṛn nằm ở phía bắc Quảng B́nh gần đèo Ngang đi qua dăy Hoành Sơn.
  nhật biên: kề bên mặt trời. Chỉ sự xa xôi cách trở.
   tài: vừa, chỉ, chỉ vừa.
  băo: ôm ấp, ôm vào.
   hàm: chứa đựng, thấm đẫm, chứa bên trong.
  châu: vùng, khu vực, băi đất bồi giữa sông có thể ở được, vùng đất được phân chia.
人風  nhân phong: thói tục, lề thói của một cộng đồng, một bộ tộc, một dân tộc… 
     

  

 

 


 

 

 

 

Xem BÀI SỐ 37, 38

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com