trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Tri" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


NAM TRUNG TẠP NGM
(Tập 02)

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

  

 

 

 

Bi 25:
 

 

 

SƠN TRUNG TỨC SỰ

    山中

 

 

Điệp điệp tằng loan thạch tc đi,         疊疊石作
Yn la bố địa mật nan khai.                  
布地密
Hốt phng hi th thụ gian xuất,           

Tri hữu tiều phu lm hạ lai.                    知有
樵夫林下
Thiu d tn ngn thanh thảo tận,          
青草
Ỷ sơn cựu knh bạch vn thi.              

Sơn linh cố tuyệt khinh ph lộ,              

Biến liệt nguy cương dữ hiểm nhai.       遍列

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

NHỮNG SỰ VẬT TRƯỚC MẮT TRONG NI

 

Ni chồng đ nhọn hng hng,

Dy leo dy đất kh khăn mở đường.

Lm cy gặp th sợ tun,

Biết người đốn củi từ rừng xuống đy.

Đồng xanh đốt trụi dấu by,

Lối mn dựa ni đn my trắng ngần.

Kẻ giu thần ni cố ngăn,

Non cao, vch ni hiểm giăng khắp rồi.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Những ngọn ni đ nhọn v cao chồng chất hng hng lớp lớp. Khi ni v những đm dy leo by bố dy đặc khắp mặt đất lm cho việc mở lối đi kh khăn. Chợt gặp con th sợ hi từ trong lm cy chạy ra mới hay c người đốn củi từ rừng đi xuống. Cnh đồng cỏ xanh bị chy trụi lủi, dấu vết cn mới mẻ. Lối mn dựa vo lưng ni my trắng dồn lại giăng tỏa. Thần ni cố ngăn dứt đường đi những người lm giu bo tốt nn mới by ra khắp nơi những đồi cao hay những sườn ni nguy hiểm.


CH THCH:

Đy l bi thơ c lẽ được lm ra nhn dịp Nguyễn Du xin tạm nghỉ việc quan hai thng vo ma thu Nhm Thn 1812 để lo việc xy mộ cho Nguyễn Nễ. V nhn tiện, Tố Như đ vo rừng ni đi săn tm lại nguồn vui thủa no.

                

 

疊疊 điệp điệp: chồng chất, dy đặc.
 tằng:  tầng lớp, hng lối.
  loan: ni cao v nhọn.
   đi: đắp cao ln, chồng ln nhau.
  yn la: một loại dy leo b trn mặt đất hoặc cy cối.
  bố: vải dệt bằng cy đay hoặc gai, by ra, phn tn.
  mật: che kn, dy đặc, rậm, gần gũi
   ngn: vết sẹo, dấu vết.
  thi: x đẩy, dồn lại, thc dục.
  khinh ph: do cu khinh cừu, ph m (o cừu nhẹ, ngựa bo) chỉ những kẻ giu sang, ăn ngon mặc đẹp.
  cương: đồi cao, g ni.
   nhai: vch ni, sườn ni.
     

  

 

 

 

 

Bi 26:

 

 

ĐỘ LINH GIANG

    渡灵江

 

Bnh sa tận xứ thuỷ thin ph,              平沙水天
Hạo hạo yn ba cổ độ thu.                   
浩浩古渡秋
Nhất vọng tn nhai thng cự hải,          一望

Lịch triều cương giới tại trung lưu.      
界在中流
Tam qun cựu bch phi hong diệp,     

Bch chiến tn hi ngoạ lục vu.           

Bắc thướng thổ dn mạc tương tị,         北上土民莫相

Tp nin tiền thị ng đồng chu.           
年前是我同州

 

TẠM CHUYỂN  LỤC BT:

 

QUA LINH GIANG

 

Nước trời cuối bi nổi tri,

Bến xưa, khi sng thu trời mnh mng.

Cửa sng nối biển vời trng,

Chia ranh, vạch ci giữa sng mấy đời.

Ba qun lũy cũ l rơi,

Xương tn trăm trận nằm phơi xanh r.

Dn bờ bắc chớ lnh đi,

Ba mươi năm trước ta th cng chu.

 

DỊCH NGHĨA:

Ở cuối bi ct bằng phẳng l nơi trời v nước tri nổi, bồng bềnh. Bến xưa vo ma thu khi v sng nước mnh mng. Nhn xa xa, cửa sng nối liền với biển cả bao la. Trải qua nhiều triều ranh giới (bắc nam) nằm ở giữa dng chảy của con sng. Những chiếc l vng bay bay trn tường lũy cũ của ba qun. Những hi cốt tn tạ của trăm trận đnh nằm trong đm cỏ xanh r hoang vu. Những người dn của vng  đất pha bắc chớ xa lnh ta. Ba mươi năm trước cũng cng chu quận với ta thi.

 

CH THCH:

                                                              

 

泠江  Linh Giang: tức sng Gianh, l con sng chia hai miền nam bắc hay l đng trong v đng ngoi dưới thời Trịnh Nguyễn phn tranh nằm ở Quảng Bnh.
浩浩  hạo hạo:  mnh mng, rộng lớn.
  độ: đi qua, bến sng.
  lịch triều: trải qua cc triều đại vua cha.
   cương giới: nơi phn chia ranh giới lnh thổ cc nước.
  lục vu: vng cỏ mọc hoang vu xanh r.
  tị: trnh, lnh xa.
  tp nin:  ba mươi năm.
     
     
     
     

  

 

 


 

 

 

 

Xem BI SỐ 27, 28

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com