trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Tri" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


NAM TRUNG TẠP NGM
(Tập 02)

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

  

 

 

 

Bi 11: 

 

 

TỐNG NHN

送人

 

 

Hương Cần quan đạo liễu thanh thanh,   香芹官道柳青青
Giang bắc giang nam v hạn tnh.          江北江南無限情
Thượng uyển oanh kiều đa đố sắc,         上苑鶯嬌多妒色
Cố hương thuần lo thượng kham canh.  故鄉蓴老尚堪羹
Triều đnh hữu đạo thnh qun hiếu,       朝庭有道成君孝
Trc thạch đa tm phụ nhĩ minh.            竹石多慚負爾盟
Tr trướng thm tiu c đối ảnh             惆悵深宵孤對影
Mn sng trệ vũ bất kham thinh.             滿床滯雨不堪聽

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

ĐƯA TIỄN BẠN

 

Xanh xanh đường liễu Hương Cần,

Sng nam, sng bắc chứa chan bao tnh!

Ghen mu vườn thượng oanh xinh,

Canh thuần gi chốn qu mnh vẫn ngon.

Triều đnh c đạo: hiếu trn,

Lời thề trc, đ: thẹn lng xiết bao!

Đm khuya đối bng buồn sầu,

Nằm nghe mưa mi lm sao chịu ny!

 

DỊCH NGHĨA:
 

Con đường ci quan đi ngay qua cổng Hương Cần c dy liễu xanh xanh trải di. Ở pha bắc sng v ở pha nam sng biết bao tnh cảm chan chứa khng ngui. Vườn thượng uyển của cung vua c những con chim oanh xinh đẹp vẫn ghen ght nhau v mu sắc. Chốn qu nh c rau thuần dẫu gi nấu canh vẫn cn ngon. Triều đnh c đạo đức tốt đẹp nn (anh) được giữ trn chữ hiếu. Cn ti rất thẹn lng v đ tri với lời thề cng trc, đ (ở qu nh). Một mnh buồn sầu đối bng trong đm khuya khoắt. Nằm giường nghe tiếng mưa dai dẳng nặng hạt chịu khng xiết.


CH THCH:

                               

 

香芹 Hương Cần: (mi thơm của rau cần) tn một vng qu ở pha bắc kinh thnh Huế khoảng bốn cy số c con đường ci quan nam bắc đi qua.
無限情 v hạn tnh: tnh cảm chất ngất, chan chứa khng ngui trong lng.
cu 3:   Nguyễn Du mượn hnh ảnh chim oanh để ni về cc quan lại trong triều đnh (vườn thượng) l những kẻ ăn mặc phẩm phục xinh đẹp nhưng thường đố kỵ, ghen ght nhau v ti năng v phẩm trật.
有道  hữu đạo: c đạo đức, chủ trương hay chnh sch ph hợp với lng người (tri với v đạo).
   tm: hổ thẹn (c khi viết với bộ tm chỉ sự hổ thẹn trong lng v lm sai tri một điều g đ).
惆悵  tr trướng: nỗi buồn sầu, rầu rĩ.
床滯   trệ vũ: mưa dai dẳng, mưa lu.
     

 

 

 

 

 

Bi 12:

 

VỌNG THIN THAI TỰ

   望天台寺

 

 

Thin Thai sơn tại đế thnh đng,          天台山在帝城東
Cch nhất điều giang tự bất thng.         隔一條江似不通
Cổ tự thu mai hong diệp l,                 古寺秋埋黃葉裏
Tin triều tăng lo bạch vn trung.         先朝僧老白雲中
Khả lin bạch pht cung khu dịch,         可憐白髮供驅役
Bất dữ thanh sơn tương thủy chung.       不與青山相始終
K đắc nin tiền tằng nhất đo,             記得年前曾一到
Cảnh Hưng do quải cựu thời chung.
      景興猶掛舊時鐘

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

NGNG NHN CHA THIN THAI

 

Thin Thai ni ở thnh đng,

Khng thng qua được, một dng cch ngăn.

Cha xưa phủ l thu vng,

Sư gi triều trước my giăng trắng mu.

Thương cho đầu bạc lao đao,

Ni xanh chẳng được trước sau vẹn cng.

Đến đy năm trước đ từng,

Vẫn treo chung đc Cảnh Hưng thời no.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Ni Thin Thai nằm ở pha đng của kinh thnh nh vua, c một dng sng cch chia dường như chẳng thng qua được. Vo ma thu, ngi cha xưa phủ vi dưới những tn l mu vng. Nh sư của triều trước gi hẳn đi trong đm my trắng. Kh thương cho mnh mi tc đ bạc trắng vẫn cn rng sức bn tẩu nơi xa xi v khng cng được ngọn ni xanh trọn niềm trước sau, thủy chung c nhau. Nhớ lại năm trước đy đ từng một lần gh thăm chốn ny, vẫn cn c quả chung được đc treo từ thời vua Cảnh Hưng.

 

CH THCH:

 

                                       

 

天台山  Thin Thai Sơn: ngọn ni nhỏ nằm ở pha đng kinh đ Huế.
一條  nhất điều: một ci, một con (đếm số).
  cung: by ra, khai ra, nui nấng.
驅役 khu dịch: đeo đuổi việc nặng nhọc, bn tẩu lận đận ở chốn xa.
相始終  tương thủy chung: cng nhau giữ vẹn nghĩa trước sau, trung thnh cng nhau.
景興  Cảnh Hưng: tức đời vua L Hiển Tng hiệu l Cảnh Hưng (1740-1786).
     

 

        

 

 


 

 

 

 

Xem BI SỐ 13

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com