trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


NAM TRUNG TẠP NGÂM
(Tập 02)

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

  

 

 

 

Bài 06, 07, 08, 09, 10: 

 

 

MỘNG ĐẮC THÁI LIÊN (Ngũ thủ)

夢得採蓮(五首)

 

                                                   

 

Khẩn thúc phù điệp quần,        緊束蝶裙
Thái liên trạo tiểu đĩnh.          
採蓮棹小艇
Hồ thuỷ hà xung dung,             
湖水何浺瀜
Thủy trung hữu nhân ảnh.         
水中有人影


                                                        


Thái thái Tây Hồ liên,             
採採西湖蓮
Hoa thực câu thướng thuyền.   
花實俱上船
Hoa dĩ tặng sở uư,                    
花以贈所畏
Thực dĩ tặng sở liên.                
實以贈所憐


                                                       


Kim thần khứ thái liên,            
今晨去採蓮
Năi ước đông lân nữ.               
乃約東鄰女
Bất tri lai bất tri,                      
不知來不知
Cách hoa văn tiếu ngữ.            
隔花聞笑語


                                                       


Cộng tri liên liên hoa,              
共知憐蓮花
Thùy giả liên liên cán?            
誰者憐蓮幹
Ḱ trung hữu chân ti,                
其中有真絲
Khiên liên bất khả đoạn.          
牽連不可斷


                                                         


Liên diệp hà thanh thanh,          
蓮葉何青青
Liên hoa kiều doanh doanh.     
蓮花嬌盈盈
Thái chi vật thương ngẫu,         
採之勿傷藕
Minh niên bất phục sinh.           
明年不復生

 

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

NẰM MƠ THẤY HÁI SEN

 

Bài 1

 

Xăn quần cánh bướm gọn gàng,

Chèo con thuyền nhỏ hái làn sen tươi.

Nước hồ dàn trải nơi nơi,

Dưới hồ có dáng bóng người trong đây.

 

Bài 2

 

Hái sen hái ở phía tây,

Gương cùng hoa để lên ngay con thuyền.

Sợ người nên tặng hoa sen,

Gương sen dành tặng người ḿnh thương yêu.

 

Bài 3

 

Sáng nay đi hái hoa sen,

Hẹn cô hàng xóm ở liền phía đông.

Chẳng hay có đến hay không?

Cách hàng hoa tiếng râm râm nói cười.

 

Bài 4

 

Hoa sen ai cũng yêu thôi,

Cuống sen yêu thích là người nào đây?

Sợi tơ thật có trong này,

Vấn vương chẳng thể dứt ngay được nào!

 

Bài 5

 

Lá sen tươi thắm xanh xanh,

Hoa sen dáng vẻ xinh xinh đẹp bày.

Hái đừng làm hỏng rễ dây,

Sang năm chẳng mọc ra cây được nào!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Bài 1: Xăn chiếc quần h́nh cánh bướm rồi chèo chiếc thuyền nhỏ để hái sen. Nước hồ sâu rộng dàn trải nơi nơi và bên dưới nước như có h́nh ảnh người ở trong đó.

 

Bài 2: Hái sen ở Hồ Tây. Gương hoa và hoa đem lên cùng để lên thuyền. Hoa để đem tặng cho người ḿnh kính sợ; c̣n gương sen để tặng cho người ḿnh thương yêu.

 

Bài 3: Sáng nay đi hái hoa sen do có hẹn với cô gái hàng xóm ở phía đông. Chẳng biết là cô ấy có đến hay không. Bỗng nghe cách hàng hoa có tiếng râm rang nói nói, cười cười.

 

Bài 4: Nhiều người đều yêu thích hoa sen. Ở bên trong có những sợi tơ thật bền cứ vương vấn không dứt đi được.

 

Bài 5: Lá sen sao măi xanh tươi? Hoa sen dáng vẻ yêu kiều đẹp xinh xắn như nàng con gái đáng yêu. Hái sen đừng để hỏng rễ sen v́ năm đến sẽ không mọc lại nữa.
 

CHÚ THÍCH:

                             

 

緊束 khẩn thúc: xắn lại cho gọn, gói lại.
蝶裙 phù điệp quần: quần ống rộng x̣e ra như cánh bướm.
  đĩnh: thuyền nhẹ, nhỏ mà dài chở được một, hai người.
浺瀜  xung dung: nước lênh láng đầy khắp nơi, sông sâu và rộng.
thực:  gương sen, có nhiều hạt sen trên bề mặt tṛn.
共知  cộng tri: nhiều người biết đến.
   kiều: người con gái đẹp.
盈盈  doanh doanh: người con gái dáng vẻ xinh xắn yểu điệu đáng yêu.
  ngẫu: rễ dày của cây hoa sen, c̣n gọi là ngó sen.

 

        


 

 

 

 

Xem BÀI SỐ 11 - 12

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com