trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


NAM TRUNG TẠP NGÂM
(Tập 02)

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

  

 

 

 

Bài 05: 

 

 

THU CHÍ

  

 

Hương Giang nhất phiến nguyệt,         香江一片月
Kim cổ hứa đa sầu.                           今古許多愁
Văng sự bi thanh trủng,                      往事悲青塚
Tân thu đáo bạch đầu.                       新秋到白頭
Hữu h́nh đồ dịch dịch,                       有形徒役役
Vô bệnh cố câu câu.                          無病故搆搆
Hồi thủ Lam Giang phố,                     回首藍江浦
Nhàn tâm tạ bạch âu.                         閒心謝白鷗

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

 

MÙA THU ĐẾN

 

Sông Hương một mảnh trăng gầy,

Gợi lên lắm nỗi xưa nay buồn sầu.

Mồ xanh chuyện cũ thương đau,

Mùa thu mới đến, mái đầu bạc phơ.

Có thân vất vả bơ phờ,

Cớ sao chẳng bệnh khiến cho lưng c̣ng.

Ḍng Lam ngoảnh lại bến sông,

Bỏ đàn âu trắng tấm ḷng nhàn đây.

 

DỊCH NGHĨA:
 

Một mảnh trăng mỏng manh bên ḍng sông Hương đă gợi nên nhiều nỗi sầu buồn xưa nay. Những nấm mồ xanh cỏ làm cho thương cảm bao chuyện đă qua. Mùa thu mới tới nơi mái đầu bạc trắng. Có thân, có h́nh khiến cho phải vất vả, lao đao; chẳng mang bệnh đau cớ sao lưng cứ c̣ng? Quay đầu về bến sông Lam, dẫu trong ḷng thích được nhàn đành phải tạ từ đàn chim âu trắng.


CHÚ THÍCH:

 

Đây là bài thơ Nguyễn Du làm ra khi được thăng chức Đông Các học sĩ, tước Du Đức Hầu vào làm việc ở triều đ́nh Huế, nơi có ḍng sông Hương chảy qua trước kinh thành (1805).         

                             

 

  phiến:  mảnh miếng, một chiếc, một nửa, mỏng manh.
 hứa: nghe theo, gợi nên, hứa hẹn.
trủng: g̣ đất, nấm mồ.
有形   hữu h́nh: những ǵ trông thấy được, hiện rơ ra bên ngoài. Cũng dùng để chỉ thân h́nh con người.
徒役役  đồ dịch dịch: khiến cho phải vất và, khổ cực.
 cố: khiến cho, cớ sao, cố ư, cho nên, vốn là…
搆搆   câu câu: lưng c̣ng xuống, dáng đi lom khom.
    tạ: từ chối, lui, bỏ đi, tàn tạ, cảm tạ.
     

 

        


 

 

 

 

Xem BÀI SỐ 06 - 10

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com