trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

  

                                          Tranh: LL Huyền Chiêu


Con Người Đích Thực

DƯƠNG
A
NH SƠN

 (Để tưởng nhớ MADIBA )

 

 

 Có những con người

 lúc sống

 và khi chết đi

 rất xứng đáng kính trọng

 để ngợi ca :

 NELSON MENDELA
 

 CON NGƯỜI ấy

 bước ra từ nhà tù

 khắc nghiệt

 bỏ lại hận thù

 để có được

 tự do

 đích thực
 

 CON NGƯỜI ấy

 hành động cho ḥa hợp ḥa giải

 da trắng, da đen

 cho một Nam Phi tự do và dân chủ

 đích thực
 

 CON NGƯỜI ấy

 ḷng không hận thù

 ḷng không phân biệt

 CON NGƯỜI ấy

 là ánh sáng, là trái tim

 bồ tát

 CON NGƯỜI ấy 

 xa lạ với những tượng đài

 được tô son trét phấn

 tầm thường

 giả dối

 quanh ta.........

 

 

 

 

 

DƯƠNG ANH SƠN
Sài G̣n, 8/12/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com