trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

  

  Tranh: LL Huyền Chiêu

BÀI THƠ
THÁNG SÁU

Dương Anh Sơn

 

 

1    Em đă nói với tôi 

 Về những đêm thao thức khó ngủ

 Cứ trăn trở chuyện quê mẹ ở quê người

 Phận đàn bà cũng chẳng thể nào làm ngơ

 Trước vận nước ở bên bờ

 C̣n mất

 

 

2   Em đă nói với tôi bao thao thức nước non

 Con đường đi đang rộng mở

 Bị tước đoạt bởi bọn sài lang

 lớn nhỏ

 đê hèn

 Tương lai nào cho bao con người của mẹ tổ Âu Cơ

 Bị dẫn dắt bởi những kẻ tham lam ngu dốt

 Trên con đường lồi lơm hiểm nguy 

 nhiều vực thẳm

 không lường

 

 

3    Em đă nói với tôi 

 Những nỗi hờn căm bất tận

 Bọn giặc thù phương bắc kề bên

 Hơn hai ngàn năm vẫn đeo đuổi

 Ḷng tham lam của kẻ ăn cướp ươn hèn

 Đất này nước nọ cho giấc mộng thống trị 

 Chẳng bao giờ chúng để chúng ta yên

 Suốt một chiều dài lịch sử giữ nước

 

 

4    Em lại nói với tôi

 Số phận đất nước

 Sao lại rơi vào tay bọn tham lam ngu dốt dở hơi

 Phá tan hoang sức mạnh một dân tộc bất khuất

 Mở nhiều cánh cửa để kẻ thù truyền kiếp lâu đời

 lấn tới

 Bóp nghẹt ḷng yêu nước thương ṇi 

 của cha ông để lại

 Là sức mạnh lớn lao ǵn giữ quê hương

 đă bao đời

 

 

 5    Em đă nói với tôi......

 Em lại nói với tôi........

 Em c̣n nói với tôi.....

 Em vẫn nói với tôi......

 

 

 

 

 

 

 

 

DƯƠNG ANH SƠN
Sài G̣n, tháng 6 năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com