trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

  

  Tranh: LL Huyền Chiêu

Bài Họa:

"GỬI CÁNH CHIM XA"

Dương Anh Sơn

 

 

Em hăy đến mà em chẳng cần phải đến,

Đôi chim hồng liền cánh phải đâu xa ?

Nẻo t́nh yêu,  đường chân lư bao la,

Về biển cả, ḍng sông trôi : đâu có mất !

 

 Và rừng cũ đón mây ngàn chất ngất,

 Kiếp lang thang nhưng vẫn hẹn ngày về.

 Nắng có gắt, gió mưa dù ướt đẫm,

 Và đồng chua, nước mặn vẫn t́nh quê !

 

 Tôi với em phiêu bạt nước sông mê,

  Mái thuyền nan dập vùi cơn gió băo.

  Cùng nhân thế chung lời ca áo nảo,

  Hồn đôi ta ḥa điệu vạn ưu phiền,

 

  Mai về núi, Quán Âm đời vạn tiếng,

  Tai nghiêng nghiêng môi nở nụ hiền tươi.

  Áng trầm hương muôn lời kinh ngưỡng vọng,

  Hoa Từ Quang gấm nở dệt t́nh người.

 

   Tôi với em có bao giờ cách trở,

  Ta chung nhau, chúng đó một h́nh hài.

   Đừng nhắc nữa lời phân ly chia tách !

   T́nh thiên thu, chấp ngày tháng phôi phai !

 

 

 

Dalat, cuối thu Bính th́n (1976)

Hư Chu Nguyễn Khắc Dương   

 

 

 

DƯƠNG ANH SƠN
Tháng 03 năm 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com