trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 

 

 

NGUYỄN DU

阮攸

 

THƠ CHỮ HÁN

(TẬP BA)

 

 

 

 

 

 

BẮC HÀNH TẠP LỤC

 

北行雜錄

 

 

  

 

 

 

 

 

DƯƠNG ANH SƠN

(CHUYỂN LỤC BÁT)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Du

BẮC HÀNH TẠP LỤC

 

北行雜錄

 

(1813-1814)

 

 

 

 

 

Xem Vài NÉT VỀ BẮC HÀNH TẠP LỤC

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com