trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Tri" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

   

  

 


 

Bi 54:

 

 

TN DƯƠNG TỨC SỰ

信陽即事

 

H Nam thủ Tn Dương,                  河南首信陽
Thin hạ thử trung ương.                  天下此中央
Phiến thạch tồn Thn quốc,               片石存申國
Trng sơn hạn Sở cương.                  重山限楚彊
M minh tư tự tốc,                            馬鳴思飼

Dn thực bn tỉ khang.                      民食半

Bạch pht thu h hạn,                      
秋何恨
Ty phong biến dị hương.                 
西風遍異鄉

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

NHỮNG VIỆC TRƯỚC MẮT Ở TN DƯƠNG

 

Tn Dương đầu no đất H,

Dưới trời nằm giữa chnh l chốn đy.

Nước Thn phiến đ cn by,

Ci bờ nước Sở ranh đầy ni giăng.

Mng chuồng ngựa ro thức ăn,

Dn dng la lp nửa phần trấu thi.

Ma thu, lc tc bạc phơi,

Gi ty đ nổi khắp nơi qu người.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Tn Dương l vng đất đầu no của H Nam. Đy l nơi nằm giữa của trời đất. Vẫn cn đ tấm bia đ của nước Thn (thủa xưa). Ni non giăng khắp vạch ra ranh giới của nước Sở  (thời trước). Trong chuồng c mng thức ăn , tiếng ngựa ku ro. Dn chng phải ăn cơm c phn nửa l la lp v nửa l vỏ trấu! Lc ma thu đến, mi tc ta cũng bạc phơ. Cơn gi từ pha ty đ nổi ln khắp qu người.


CH THCH:

                                         

 

  thủ: cầm đầu, đầu no, đứng đầu, ci đầu
中央  trung ương: nằm ở giữa, bộ phận chnh yếu.
申國  Thn quốc: nước nhỏ thời Chu V Vương phong ấp cho con chu B Di, Thc Tề l hai người đ khng thuần phục nh Chu bỏ ln ni Th Dương ẩn lnh thề khng ăn thc nh Chu chỉ hi rau vi ăn. Về sau cả hai bị chết đi v nước Thn kia cũng mất về tay nước Sở.
tự tốc: cho th vật chăn nui ăn ở ci mng hoặc ci chậu (tốc: mng, chậu ăn).
  tỉ: la lp, hạt thc nhỏ.
  khang: vỏ thc, vỏ trấu.
  hạn: giới hạn, kỳ hạn, ngạch cửa ngăn trong ngoi.
異鄉  dị hương: qu hương kẻ khc, qu người.
     

 

 

 

 

 

Bi 55:

 

 

NGẪU HỨNG

    偶興

 

Tn Dương thnh thượng động bi gi,      信陽城上動悲笳
Thu mn H Nam bch tnh gia.              秋滿河南百姓家
Vạn l hương tm hồi thủ xứ,                   萬里鄉心回首處
Bạch vn nam hạ bất thăng đa.                
白雲南下不勝多

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

NGẪU HỨNG

 

Tn Dương kn nổi no nng,

H Nam thu trải khắp vng nh dn.

Qu hương mun dặm ngoảnh trng,

Trời nam my trắng nhiều khng xiết rồi.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Về pha bn trn, thnh Tn Dương nổi ln tiếng kn l no nng. Ma thu đ về khắp cc nh dn ngho đất H Nam. Ta quay đầu lại lng nhớ qu hương ở mun dặm chỉ thấy pha bn dưới trời phương nam my trắng rất nhiều khng kể xiết.
 

CH THCH:

                                 

 

  gi: loại kn quấn lại bằng l để thổi.
百姓 bch tnh: trăm dng họ, dn chng thuộc hng bn dưới cc quan lại cc nh dng di qu tộc.
     

 

 

 

 

 

Xem Bi số 56-57

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com