trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn
 

      cựu gio sư triết  Trung Học Ninh Ha (1973-1975)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Tri
Ninh Ha (1975-1976)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Huệ
Tuy Ha, Ph Yn (1976-1984)

 

* Đ xuất bản :

 

  Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh (2006)

Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Tri

(chuyển lục bt v

ch giải, 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 


BẮC HNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

   

  

 


 Bi 102:


 

TIỀM SƠN ĐẠO TRUNG

潛山道中


Tc hữu i sơn tch,                      夙有愛山癖
Biệt hậu tứ h như?
                     
別後思何如
Lai đo Tiềm Sơn lộ
,                   
來到潛山路
Uyển như Hồng Lĩnh cư
.              
宛如鴻嶺居
Vn h vin khiếu ngoại
,              
雲霞猿嘯外
Tng bch hạc so dư
.                
松柏鶴巢餘
Định hữu sơn trung khch
,           
定有山中客
Bnh sinh bất thức dư
.
    平生不識余

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

ĐƯỜNG ĐI TIỀM SƠN

 

Ni non vốn đ say m,

Sao m nhớ qu từ khi xa rời!

Đường Tiềm Sơn đ đến nơi,

Thấy như Hồng Lĩnh ngời ngời ở đy.

Vượn go ngoi đm rng my,

Bch tng c tổ hạc vầy nhiều sao!

Hẳn l khch ẩn ni su,

Khng hay biết được ta đu ở đời.

 

DỊCH NGHĨA:

Ta vốn rất yu thch, m say ni non. Từ độ chia tay qu nh (để đi sứ) lng thương nhớ lm sao! Khi đi đường đến Tiềm Sơn, ta thấy r như l đang ở dy ni Hồng (nơi qu nh). Tiếng vượn h ở đm my v rng trời xa xa. Trong đm cy tng cy bch c nhiều tổ của những con chim hạc. Hẳn l trong ni c người đang sống ẩn dật suốt đời chẳng hề hay biết c ta!
 

CH THCH:

 

 

潛山 Tiềm Sơn:

một dy ni nằm ở huyện Tiềm Sơn, tỉnh An Huy, Trung Hoa l vng tiếp gip với V Xương m đon đi sứ đ đi qua khi ln Bắc Kinh theo hướng pha ty v về theo hướng pha đng qua Sơn Đng, Từ Chu, Hoi Nam, An Huy.

 tc: sớm, vốn l, ngy xưa, trước kia
tch: say m, thch th, ghiền
uyển: thầy r rng, thấy ngời ngời trước mắt.
dư:  thừa thải, dư d, nhiều.
平生 bnh sinh: suốt đời, trong đời, ở đời.
 

 

 

 

 

Bi 103:

 

AN HUY ĐẠO TRUNG

安徽道中


Đề nha loạn lăng thần,                啼鴉啞啞亂凌晨
Từ bắc Từ nam hiểu sắc phn.
       
徐北徐南曉色分
Nhất đới tuyết điền thanh giả mạch,
 
一帶雪田青者麥
Tứ sơn tng thụ bạch vi vn.
         
四山松樹白為雲
Du du hương quốc bt thin l,
     
悠悠鄉國八千里
Lục lục cng danh nhất phiến trần.
碌碌功名一片塵
Cộng chỉ mai hoa bo tiu tức,
      
共指梅花報消息
Xun h tằng đo dị hương nhn?
春何曾到異鄉人

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

ĐƯỜNG ĐI AN HUY
 

Quạ ku quan quc sng mờ,

Sắc mu buổi sng chia Từ bắc nam.

Đồng xanh la mạch tuyết lan,

Cy tng quanh ni trắng ngần my giăng.

Nước nh xa tm dặm ngn,

Cng danh nhỏ b một ln bụi thi.

Chỉ hoa mai, bo xun rồi,

Ma xun no đến với người khc qu?!

 

DỊCH NGHĨA:

Tiếng quạ ku quan quc loạn ngầu lc tờ mờ sng. Mu sắc lc trời mọc sớm mai phn chia Từ Chu pha bắc v pha nam. Một dải tuyết như trải ln ruộng la mạch mu xanh. Đm cy tng ở bốn pha ni trắng xa bởi những đm my. Qu nh ở xa xi tm ngn dặm. Đi theo cng danh nhỏ nhoi như một ln bụi bặm. Mọi người đều chỉ vo hoa mai bo hiệu ma xun về nhưng ma xun no c đến với người đang ở qu người?!

 

CH THCH:

Đy l bi thơ Tố Như lm khi đi ngang qua An Huy vo thng 11 năm Qu Dậu (1813) trước khi đi đến V Xương trở lại Hn Dương theo con đường lc đầu đi ln Bắc Kinh để trở về nam.

 

 

凌晨 lăng thần: trời lc tờ mờ sng, trời rạng đng sương cn đọng.
Từ: tức Từ Chu một huyện thuộc An Huy, Trung Hoa.
悠悠 du du: xa xăm, xa xi, mnh mng, xa thẳm.
碌碌 lục lục: theo đui, hn mọn, nhỏ nhoi, tầm thường.
共指 cộng chỉ: cng nhau chỉ vo một sự vật no đ.
消息 tiu tức: tin tức, bo hiệu, bo tin.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem Bi số 104-105

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com