trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn
 

      cựu gio sư triết  Trung Học Ninh Ha (1973-1975)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Tri
Ninh Ha (1975-1976)

dạy văn Trung Học P.T. Nguyễn Huệ
Tuy Ha, Ph Yn (1976-1984)

 

* Đ xuất bản :

 

  Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh (2006)

Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Tri

(chuyển lục bt v

ch giải, 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 


BẮC HNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

   

  

 


 Bi 100:


 

ĐỒ TRUNG NGẪU HỨNG

    途中偶興

 

Sơn hạ kiều tng, tng hạ phần,         山下喬松松下墳
Luy luy đ thị cổ thời nhn
.              
纍纍都是古時人
Tự do tự tại bất tri tử
,                      
自由自在不知死
Hoa lạc hoa khai v hạn xun
.          
花落花開無限春
Phục lạp tử tn khng
lỗi tửu,            
伏臘子孫空酹酒
Thế gian ph qu đẳng ph vn
.          
世間富貴等浮雲
Bch nin đo để giai như thị
,             
百年到底皆如是
Hồi thủ mang mang nhất phiến trần.
      回首芒芒一片塵

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

NGẪU HỨNG DỌC ĐƯỜNG

 Mả mồ chn ni tng cao,

Người xưa san st kề nhau đng dy!

Thong dong ci chết chẳng hay,

Hoa rơi, hoa nở xun ry chẳng ngơi.

Chu con tưới rượu giỗ mời,

Sang giu cũng chỉ my tri trong đời.

Trăm năm đều đến đy thi!

Ngoảnh nhn đm bụi xa xi mịt m.

DỊCH NGHĨA:

Những cy tng cao lớn ở dưới chn ni, dưới đm đng l những mồ mả san st đng đc của lớp người xưa trước. Họ l những người thong dong, theo mnh v khng c g rng buộc chẳng hề biết đến ci chết! Hoa rụng rơi rồi hoa lại nở ma xun với họ l khng hề dứt. Đến ma giỗ thng ba hay thng chạp, con chu đ tưới rượu sung xuống đất để mời uống. Giu sang trong cuộc đời đều như my bay tri nổi. Trăm năm rồi cũng chỉ đến tận đy như thế thi. Quay đầu nhn lại một đm bụi xa xi, mịt m.

 

CH THCH:

                            

 

   kiều: to lớn, cao to.
   phần: mồ mả của người chết.
纍纍   luy luy: nối liền san st kề nhau.
都是 đ thị: nơi người ở dy đặc, đng đc.
自由自在 tự do, tự tại: lm chủ mnh, theo mnh khng bị rng buộc, người thong dong, ung dung.
伏臘  phục lạp: phục l tiết để giỗ cng người khuất vo thng ba (lễ thanh minh) v lạp l ngy thăm mộ, cng tế người chết vo thng chạp.
   lỗi: rt rượu tưới xuống đất để tế lễ thần đất hoặc người đ khuất.
  đẳng: thứ bậc, cng đều, ngang nhau, bọn nhm, đợi chờ
 到底  đo để: đến tận cng, đến tận đy, đến cng
芒芒 mang mang: xa xi, mịt m, mnh mang.
 

 

 

 

 

 

Bi 101:

 

VINH KHẢI KỲ THẬP TUỆ XỨ

     期拾穗處


Tam lạc nhn giai hữu,                    三樂人皆有
Như h tử độc tri?                            如何子獨知
Sinh bần do bất tuất
,                       
生貧猶不恤
Lo tử phục h bi
?                          
老死復何悲
Khong d Đng Sơn hạ
,                
曠野東山下
Hnh ca thập tuệ th.
                       行歌拾穗時
Hiền danh lưu thử địa
,           
賢名留此地
Thin cổ khởi nhn ti (tư)
.
              天古起人思

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

NƠI VINH KHẢI KỲ NHẶT LA

 

Ba vui đều c nơi người,

Ring ng đ biết r rồi v sao?

Sống ngho chẳng nghĩ lo no,

Đến khi gi chết lấy đu sầu buồn!

Cnh đồng rộng dưới ni Đng,

Ht ca vừa nhặt những bng la vng.

Tiếng hiền đất ấy cn vang,

Nghn xưa gợi nhớ min man một người.

 

DỊCH NGHĨA:

Lm người đều c ba niềm vui th. Nhưng v sao chỉ ring ng biết r m thi? Cuộc sống dẫu ngho ng chẳng hề nghĩ đến th lc gi lo c mất đi c g đu phải buồn sầu! Nơi cnh đồng rộng lớn dưới chn ngọn Đng Sơn, ng vừa ca ht, vừa nhặt nhạnh những bng la ngy ma (cn vương vi). Nơi đy vẫn cn lưu giữ mi tiếng tăm của người hiền. Chuyện từ ngn xưa đ lm dậy ln nỗi nhớ một con người.


CH THCH:

 

  Vinh Khải Kỳ: l một người hiền ti ở ẩn dưới chn ngọn ni Đng Sơn (Chiết Giang, Trung Hoa). Khổng Tử khi đi dạo chơi cng cc mn đệ thấy Vinh Khải Kỳ vừa đi vừa ht ngoi đồng liền hỏi: ng c điều g vui vẻ m ht vậy? Vinh Khải Kỳ đp: Ti c ba điều vui th: vui được lm người qu hơn vật, vui được lm đn ng qu hơn đn b, vui được sống đến chn mươi tuổi. (Sch Liệt Tử)
  tuất: nghĩ đến, đoi hoi, xt thương, chu cấp
曠野  khong d: cnh đồng rộng mnh mng.
拾穗 thập tuệ:

mt, nhặt nhạnh bng la chn cn rơi rớt sau khi gặt xong.

 

 

 

 

 

 

Xem Bi số 102-103

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |     www.ninh-hoa.com