trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trăi" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HÀNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bát
 

   

  

 


 

Bài 2:

 

NGỘ GIA ĐỆ CỰU CA CƠ

  遇家弟舊歌姬

 

 

Phồn hoa nhân vật loạn lai phi,              繁華人物亂來非
Huyền hạc qui lai kỷ cá tri.                   
玄鶴歸來幾個知
Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển,         
紅袖曾聞歌宛轉
Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly.         
白頭相見哭流離
Phúc bồn dĩ hỉ nan thu thuỷ,                  
覆盆已矣難收水
Đoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ti.           
斷藕傷哉未絕絲
Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử,             
見說嫁人已三子

Khả liên do trước khứ thời y.                可憐猶著去時衣

 

TẠM CHUYỂN LỤC BÁT:

GẶP GỠ NGƯỜI HÁT CŨ

 

Người phồn hoa loạn khác rồi,

Hạc đen trở lại mấy người nhận ra!

Áo hồng lả lướt từng ca,

Gặp nhau đầu bạc chia xa khóc ṛng.

Khó thu nước chậu đổ xong,

Ngó sen dẫu đứt vẫn c̣n tơ vương.

Ba con-nghe nói-với chồng,

Khá thương mặc áo thường khi thuở nào!

 

DỊCH NGHĨA:

 

Ở chốn phồn hoa con người và cảnh vật lúc loạn lạc đến đă khác hẳn. Con chim hạc đen quay trở lại có mấy người đă nhận ra? Đă từng nghe (nàng) ca hát với giọng lả lướt nhẹ nhàng trong màu áo hồng. Bây giờ khi đầu đă bạc lại gặp nhau cùng với tiếng khóc nói về nỗi lưu lạc, ly tán. Chậu nước đă đổ xuống xong, khó mà thu lại nước! Ngó sen đă đứt đoạn mà tơ vẫn chưa dứt. Nghe nói (nàng) đă có chồng với ba con. Khá thương (cho nàng) vẫn c̣n mặc chiếc áo thưở trước của cô đầu.
 

CHÚ THÍCH:

 

Bài này có lẽ nói về cô đầu hát được nuôi trong nhà em nhà thơ là Nguyễn Ức (1767) từng được tập ấm chức Hoằng Tín đại phu thời chúa Trịnh vua Lê.

                                     

 

繁華  phồn hoa: nơi có đông đảo người và những trang sức, vật dụng đẹp đẽ.
人物  nhân vật: con người và cảnh vật ở một nơi nào đó.
玄鶴  huyền hạc: hạc có lông đen. Nguyễn Du khiêm tốn ví ḿnh như con hạc đen xấu xí, không thích phô trương.
  phi: trái hẳn, khác hẳn, trái lại, bên ngoài…
    cá:  đây, này, cái, trợ từ chỉ định.
紅袖  hồng tụ: tay áo màu hồng, chỉ chung về áo các cô ả đào , cô đầu thường mặc.
歌宛轉  ca uyển chuyển: giọng hát nhẹ nhàng, dịu dàng.
流離  lưu ly: trôi giạt, ly tán, không nơi ở ổn định.
覆盆   phúc bồn:  nước trong bồn chậu đă đổ xuống.
嫁人    giá nhân: người phụ nữ đă có chồng.
   trước: mặc áo.
     

 
 


 

 

 

 

 

Xem Bài số 03

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com