trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Gio Sư Triết học
 Trung học Ninh Ha
 Nin kha 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thch viết v
chuyển dịch Thơ.

Đ xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tn Thanh" (2006) v

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Tri" (dịch v ch giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 


BẮC HNH TẠP LỤC

Dương Anh Sơn

Chuyển Lục Bt
 

   

  

 

 

 

Bi 1:

 

THĂNG LONG (Bi 1)

      昇龍         

 

 

Tản Lĩnh L Giang tuế tuế đồng,            傘嶺瀘江歲歲同
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long.       
白頭猶得見昇龍
Thin nin cự thất thnh quan đạo,        
千年巨室成官道
Nhất phiến tn thnh một cố cung.         
一片新城沒故宮
Tương thức mỹ nhn khan bo tử,          
相識美人看抱子
ồng du hiệp thiếu tẫn thnh ng.          
同遊俠少盡成翁
Quan tm nhất dạ khổ v thụy,              
關心一夜苦無睡
oản địch thanh thanh minh nguyệt trung.
短笛聲聲明月中

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

THĂNG LONG (Bi 1)

 

Bao năm L, Tản cng nhau,

Thăng Long được thấy khi đầu bạc tăm.

Đường thay nh lớn ngn năm,

Cung xưa thnh mới vi tan đu cn.

Người xinh quen bế bồng con,

Bạn chơi thưở nhỏ thnh ng hết rồi.

Đm thao thức chẳng nghỉ ngơi,

Sng trăng nghe tiếng so vời vẳng vang.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Bao năm trải qua ni Tản sng L vẫn như thế. Khi đầu đ bạc vẫn cn được thấy đất Thăng Long. Những ngi nh to cao ngn năm tuổi đ thnh những con đường ci quan. Một dải thnh mới mẻ đ chn vi lấp cung điện xưa cũ. Người đẹp quen biết thưở no thấy c con bồng ẳm. Bạn b vui chơi thưở b thẩy trở thnh ng cả. Cả một đm lng nghĩ ngợi thao thức khng ngủ được. Tiếng so trong đm trăng sng vẳng nghe đu đy.


CH THCH:

                                     

 

昇龍  Thăng Long: kinh đ của Đại Việt nước ta ngy xưa, được xy dựng từ thời L Thi Tổ (1010). Khi Gia Long ln ngi vẫn giữ tn Thăng Long nhưng với nghĩa l sự thịnh vượng. Tuy nhin hầu như cc nho sĩ tr thức dn gian vẫn quen viết v theo nghĩa l Rồng bay ln như cũ.
傘嶺瀘江  Tản Lĩnh, L Giang: tức ni Tản Vin ở Sơn Ty v sng L ở Ph Thọ dng để chỉ chung vng Bắc H.
相識  tương thức: cng nhau quen biết, đ cng quen.
關心  quan tm: mối lo nghĩ, bận bịu trong lng.
     

 


 

 

 

 

Bi 1:

 

THĂNG LONG (Bi 2)

      昇龍         

 

 

Cổ thời minh nguyệt chiếu tn thnh,  古時明月照新城
Do th
Thăng Long cu đế kinh.           猶是昇龍舊帝京
C
hng t khai m cu tch,               衢巷四開迷舊跡
Qu
n huyn nht biến tp tn thanh.     管弦一變雜新聲
Thi
n nin ph qu cung tranh đot,     千年富貴供爭奪
T
o tuế thn bng bn t sinh.              早歲親朋半死生
Th
ế s ph trm hưu thn tc,              世事浮沉休嘆息
T
gia đầu bch dic tinh tinh.             自家頭白亦星星

 

TẠM CHUYỂN LỤC BT:

 

THĂNG LONG (Bi 2)

 

Trăng xưa thnh mới sng soi,

Thăng Long triều cũ bao đời thnh đ.

Dấu xưa đường mở xa mờ,

Đổi dời tiếng mới l x so đn.

Nghn năm tranh đoạt giu sang,

Bạn b thưở nhỏ nửa phần ra đi.

Chuyện đời chm nổi than g!

Đầu mnh từng sợi tc th bạc phai.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Vầng trăng sng của thời xưa cũ chiếu soi ta thnh mới. Thăng Long l kinh đ của cc triều vua trước. Đường x ngang dọc mở ra xa mờ cc dấu vết cũ. Tiếng so đn cũng đổi khc lẫn lộn nhiều m thanh mới mẻ. Chuyện sang giu nghn năm by ra việc ginh giật. Bạn b thưở cn trẻ nửa phần đ chết rồi. Chuyện đời chm nổi thi đừng than thở nữa! Mi đầu của mnh từng sợi lần lượt cũng đ đốm bạc.

 

CH THCH:

                                     

 

猶是 do thị: vẫn cn đ, vẫn l, đ l
衢巷  c hạng: đường thng bốn ng, đường dọc ngang.
    tạp: hỗn độn, th thp, l x, lộn xộn.
半死生   bn tử sinh: nửa cn sống, nửa đ chết.
星星 tinh tinh:  từng sợi tc, lần lượt, từng ci một.
     

 

 


 

 

 

 

Xem Bi số 02

 

 

 

 

 D
ương Anh Sơn
 Gio Sư Triết học

Trung học Ninh Ha

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com