trang nh www.ninh-hoa.com   |   trang thơ & truyện Du Sơn-Lng Tử
 

DSơn
***

  Bt hiệu:
       Du Sơn - Lng Tử
  Qu Nội: Bnh Thnh
 Qu Ngoại:Chợ Qun Tre
 Cựu học sinh cc trường:
  - Đức Tr - Ninh Ha
  - Khải Minh, Nha Trang
  - B Ninh, Nha Trang
  - Thượng Hiền, Văn Học
  v ĐH Khoa Học, SiGn
   Hiện sinh sống tại Mỹ.

 

T 
Nhớ Về Ninh Ha
 
Nạn Bo Lụt  
 
Cảm Thu 
 
Chuyến Tu Đm
      Ninh Ha
    
  
Nhớ Ai Ninh Ha  
 
Nhớ Cảnh Đồng Qu
      Ninh Ha
   
 
Diều Về Đồng Qu
 
Em Dạo Vườn  
 
Ăn Mừng Lễ Tạ Ơn
 
Mối Tnh Đầu 
 
Mưa Buồn 
 
Chc Mừng Ging
      Sinh V Năm Mới

 
Xun Ny Con Khng
      Về
   
 
Xun Hy Vọng
 
Xun Tứ  

 

 
 

 


 

 

 

              Xun Ny Con Khng V
                            Du Sơn Lng Tử

                         
 

Xun đến miền xa, tưởng nhớ b,

Vắng con ngồi đợi gốc cy đa.

Thương tnh chu nhỏ đời xa xứ,

Xt cảnh gi nua đợi Tết nh.

Mng nhện giăng đầy chen lỗ gi,

Sn vườn ngập l chấn đường mưa.

Nhớ Xun năm trước cnh mai quế,

Quế vẫn chờ ai trước cổng nh.

                   ***

Đm tối giao thừa vắng tiếng ca.

Tết về ai đến lạy ng b?

Bnh chưng ai gi bề vung vức?

Nếp tẻ ai đong mượt trắng ng?

M gỗ bụi đầy thưa giọng "cốc",

Chung đồng ten đng km ngn nga.

Xun buồn tưởng nhớ tnh nội ngoại.

Năm tới về qu Tết với b.

 

 

                   ::::

        Du Sơn Lng Tử